Pribúda pacientov, ktorí majú po prekonaní covidu zdravotné problémy. Kúpele si pre nich pripravili početné rehabilitačné programy. Tie budú po novele zákona prístupnejšie aj verejnosti, neplatia však plošne. Stále sa nájdu výnimky ochorení, keď si budú musieť pacienti za procedúry a súvisiace služby zaplatiť.

Minulý týždeň podpísala prezidentka novelu pandemického zákona. Kúpeľné pobyty si doposiaľ mohli dopriať po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 len samoplatcovia s lekárskym predpisom. Po novom ich budú hradiť zdravotné poisťovne. V novele pribudli ďalšie indikácie, vďaka čomu sa sprístupní liečba pre pacientov s postcovidovým syndrómom.

Podnetom boli pribúdajúce informácie o takzvanom long covide, teda dlhodobom covide. Ide o stav, keď u pacientov pretrvávajú niektoré syndrómy ochorenia aj týždne po tom, čo prestali byť infekční.

Do indikačného zoznamu pribudlo päť skupín: kardiovaskulárne, respiračné a neurologické ťažkosti spoločne s postihnutiami pohybového aparátu a psychickými zdravotnými komplikáciami. Tí, čo majú po prekonaní ochorenia COVID-19 pretrvávajúce ťažkosti takéhoto typu, môžu požiadať o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu u svojho ošetrujúceho lekára. Aj tu však narážame na limity.

Komplikácie pri vypisovaní liečby

Pacientom s respiračnými problémami sa liečba preplatí, iba ak boli s ťažkým priebehom covidu hospitalizovaní v nemocnici. Ťažkosti s dýchacím aparátom pritom majú aj tí, čo COVID-19 prekonali doma.

O nič lepšie na tom nie sú pacienti s duševnými problémami, čo je podľa odborníkov výsledkom toho, že na Slovensku sa na tieto zdravotné ťažkosti dlhodobo nemyslí.

„Za veľmi vážny nedostatok platného znenia novely, vlastne za diskrimináciu časti pacientov, považujem to, že tí pacienti, u ktorých dominujú psychické zdravotné ťažkosti – depresia, úzkosti, kognitívne poruchy, strata koncentrácie, demotivácia, opakujúce sa stavy takzvanej mozgovej hmly – budú mať kúpeľnú starostlivosť hradenú len čiastočne, ubytovanie a stravovanie si budú musieť uhradiť z vlastných zdrojov,“ zdôraznila Štandardu Janka Zálešáková, lekárka a predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov.

Medzi nedotiahnuté závery môžeme považovať aj to, že spomedzi lekárov navrhujúcich kúpeľnú liečbu vypadli rehabilitační lekári. Pritom práve títo často riešia problémy postcovidových pacientov s neurologickými, svalovými a dýchacími ťažkosťami.

„Tam, kde je ambulantná starostlivosť nepostačujúca, mohli priamo pacientovi vypísať návrh. Podľa platného znenia však musia pacienta odoslať neurológovi, reumatológovi, ortopédovi alebo všeobecnému lekárovi. A tak je tu jedna úplne zbytočná návšteva iného lekára špecialistu – pacient sa bude musieť objednať, čakať na termín a následné schválenie v zdravotnej poisťovni a dni, týždne plynú,“ upozorňuje Zálešáková.

Záujem stúpal aj u samoplatcov, ohlasy boli pozitívne

Zdá sa, že u mnohých pacientov viedlo prekonanie ochorenia k väčšej opatrnosti. Tí, čo si to mohli dovoliť, neváhali a do kúpeľov sa vybrali aj na vlastné náklady.

„Tento záujem prirodzene kopíruje narastajúci počet pacientov trpiacich zdravotnými ťažkosťami aj po prekonaní a vyliečení ochorenia COVID-19,“ povedal Štandardu Michal Čavrnoch, marketingový manažér kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.

Preplnené ambulancie nemali priestor na doliečenie všetkých zdravotných ťažkostí, ktorými pacienti trpeli. Ľudia s postcovidovým syndrómom si preto začali zisťovať možnosti rehabilitácie v kúpeľnom prostredí.

„Častá aktivita pacientov, ktorí vyhľadávali možnosti liečby pretrvávajúcich ťažkostí a aktívny prístup kúpeľov k týmto novým problémom, viedli k vytvoreniu kompletných rehabilitačných produktov,“ vraví Jana Léniyová, hlavná lekárka Kúpeľov Nimnica.

Podobné programy vytvorili viaceré slovenské kúpele, pri výbere by si však záujemcovia mali dať pozor. Treba zvážiť, na akú liečbu sú kúpele zamerané a s liečením akých diagnóz majú skúsenosti. Vybrať si kúpele je rozhodnutím pacienta, márne by však očakával pomoc od postcovidového pobytu, pokiaľ tento nezahŕňa potrebné zložky liečby.

Verziu liečby pre samoplatcov si všetky kúpele ponechali aj po zmene zákona. Niektorí pacienti pre chyby v novele nemajú na terapiu nárok. Očakáva sa tiež, že bude veľa tých, ktorým ju neschvália poisťovne.

Novelizácia bude viesť k nárastu záujmu o terapiu

Odložené operácie v dôsledku pandemickej situácie viedli k poklesu indikácií na kúpeľnú liečbu. Po mesiacoch besnenia vírusu sa aj vďaka novele môžu rehabilitačné miesta opäť zaplniť. Na Slovensku prekonalo covid viac než 600-tisíc obyvateľov.

Mnohí z nich trpia dlhodobými zdravotnými ťažkosťami, ktoré znižujú kvalitu ich života. Šanca, že využijú novelu zákona na zmiernenie následkov ochorenia, je vysoká. Pri odporúčaní a schvaľovaní liečby sa ,rehabilitačné zariadenia spoliehajú aj na erudovanosť lekárov a zhovievavosť poisťovní.

„Novelizácia zákona a rozšírenie indikačného zoznamu na kúpeľnú liečbu o diagnózu ,stav po prekonaní ochorenia COVID-19 sprístupní kúpeľnú liečbu širokej vrstve obyvateľov, ktorí majú pretrvávajúce následky ochorenia. Na základe tejto skutočnosti očakávame zvýšený záujem o kúpeľnú liečbu,“ myslí si Peter Lališ, riaditeľ Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach.

„Keďže u nás evidujeme záujemcov o liečbu, ktorí sa k nám pravidelne, na základe pozitívnych výsledkov kúpeľnej starostlivosti vracajú, predpokladáme, že po prekonaní covidu to nebude inak. Sami zaznamenávame zo strany pacientov nárast záujmu o liečbu postcovidu hradenú zdravotnými poisťovňami,“ uviedla Silvia Pavlíková, obchodná manažérka z Kúpeľov Nimnica.

Aké procedúry pacientov čakajú?

Kúpele odporúčajú pacientom trojtýždňový pobyt. Väčšina z nich trpí súbežne početnými symptómami, ktorých eliminovanie si vyžaduje čas a komplexnejší prístup.

Viacerí trpia chronickými bolesťami chrbta, svalov, kĺbov a hlavy. Objavuje sa u nich aj dýchavičnosť, chronický kašeľ, poruchy spánku či úzkostné a depresívne stavy. Z čoho sa skladá liečba?

„Využívame pri tom hlavne termálnu liečivú minerálnu vodu na kúpele, oxygenoterapiu, pohybovú terapiu, dychovú gymnastiku, masáže, teploliečbu a, samozrejme, celú škálu indikovaných a vhodných prostriedkov fyzikálnej liečby, kúpeľnej liečby a rehabilitácie,“ vymenúva Čavrnoch.

Pacientov s postihnutím pohybového ústrojenstva trápia najviac bolesti svalov a kĺbov. Svalstvo je po dhšej chorobe ochabnuté a kĺby vykazujú zníženú pohyblivosť. V týchto prípadoch sú podľa odborníkov vhodné všetky formy pohybovej liečby ako: hydrokinezioterapia, termoterapia, balneoterapia, elektroterapia, masáže a tiež oxygenoterapia.

„Pri postihnutí nervového ústrojenstva sú pacienti postihnutí podobnými stavmi ako sú mozgové mŕtvice, poškodenia nervov, úporné bolesti hlavy, poruchy čuchu a chuti. Tu sú vhodné všetky procedúry ako v prípadoch pohybového
ústrojenstva, s dôrazom na procedúry potláčajúce bolesti, zvyšujúce svalovú silu a posilňujúce stabilitu a mobilitu jedinca,“ vymenoval Štandardu Peter Mičko, marketingový manažér Kúpeľov Lúčky.

Tí, ktorým takýto rozsiahly program nevyhovuje, nemusia mať hlavu v smútku. Ich zdravotný stav sa môže čiastočne zlepšiť aj za pár dní, počas ktorých sa zveria do rúk odborníkov.

„Zároveň však môžeme povedať, že aj troj-, štvordňová rehabilitácia v kúpeľnom zariadení môže poskytnúť pacientom predstavu o dôležitosti tejto terapie, zmierniť niektoré príznaky, naučiť sa správnym dychovým stereotypom a v neposlednom rade navodiť stav relaxácie a duševnej pohody,“ myslí si Lališ.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.