Otvorený list primátora Richarda Rybníčka, v ktorom píše poslancom parlamentu, prečo by podľa neho mal Najvyšší správny súd sídliť v historickej súdnej budove v Trenčíne.

Dovoľte mi požiadať vás o podporu pri presadzovaní myšlienky etablovania novovznikajúceho Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky do mesta Trenčín.

Myšlienka zriadenia tohto súdu v našom meste vznikla hneď po tom, ako som sa oboznámil s návrhom reformy súdnictva, ktorú momentálne presadzuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v rámci ktorej má v meste Trenčín podľa súčasného návrhu zostať iba prvostupňový súd.

Sledujúc rozsah rozvrhnutia súdov v rámci Slovenska a takisto vnímajúc aj poznatky z rozvinutých demokratických štátov, kde sú jednotlivé najvyššie súdne inštancie rozvrstvené po viacerých mestách, dovoľujem si Vás požiadať o podporu návrhu, aby Najvyšší správny súd SR, ktorý je stále vo fáze budovania svojej identity, mal svoje sídlo v krajskom meste Trenčín a nie v hlavnom meste v Bratislave, kde už sídli Najvyšší súd SR.

Iste chápete moje sklamanie, keď sa krajské mesto, ktoré vediem už jedenásť rokov, dostáva touto reformou súdnej mapy na úroveň malého provinčného mesta. Je mojou povinnosťou, ako primátora mesta, ktoré je aj centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja, presadzovať to, aby si svoj významný status v rámci slovenských krajských miest zachovalo tým, že tu bude sídliť Najvyšší správny súd SR.

Domnievam sa, že rozvrhnutie troch najvyšších súdnych inštancií medzi Košice, Trenčín a Bratislavu by bolo skvelou príležitosťou ukázať nielen ľuďom na Slovensku, ale aj celej právnickej profesii, že decentralizácia sa môže týkať aj súdnej moci. Zároveň si dovoľujem vysloviť myšlienku, že rozhodnutie o sídle Najvyššieho správneho súdu je viac politické ako odborné rozhodnutie.

Súčasťou môjho návrhu je aj verejné deklarovanie mesta Trenčín, že sme pripravení na súčinnosť pri vytváraní podmienok na to, aby sudcovia a sudkyne, ako aj celá administratíva novozriadeného NSS SR, mali rovnaké podmienky na kvalitnú prácu a život v Trenčíne. Podľa oficiálneho vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zverejneného na jeho webovej stránke, budova súdu ešte nie je vybratá a túto úlohu má splniť až nový predseda alebo predsedníčka Najvyššieho správneho súdu SR.

Súdna rada v týchto dňoch rozhoduje o nových sudcoch Najvyššieho správneho súdu SR, ako aj o novom predsedovi alebo predsedníčke tejto dôležitej inštitúcie. V Trenčíne máme v širšom centre mesta vyše 100-ročnú novozrekonštruovanú secesnú budovu, v ktorej v súčasnosti sídli krajský súd. Budova je vo vlastníctve Ministerstva spravodlivosti a bola by dôstojným sídlom pre takúto dôležitú súdnu inštitúciu.

Dovoľte, aby som ako primátor mesta Trenčín, na základe vyššie uvedeného, požiadal o podporu môjho návrhu zmeniť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR z hlavného mesta SR Bratislavy do krajského mesta Trenčín.

Článok nie je redakčným obsahom, vyjadruje osobný názor autora.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.