Na stoly europoslancov môže čoskoro doraziť správa, podľa ktorej odporcovia potratov prispievajú k narúšaniu demokracie. Hovorí tiež o výhrade vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat, ako o jednej z najproblematickejších prekážok. Kresťanská únia s jej líderkou Annou Záborskou bije na poplach a upozorňuje na skutočnosť, že sme svedkami ďalšieho zasahovania do kompetencií národných vlád.

Presadzovanie takzvaných sexuálnych a reprodukčných práv žien je pre progresívne hodnotové spektrum naprieč celým starým kontinentom jednou z hlavných oblastí záujmu. Jeho snahám môže byť opäť učinené zadosť aj na centrálnej úrovni Európskej únie.

Pričiniť sa o to snaží chorvátsky socialistický europoslanec Predrag Fred Matič, ktorý pripravil návrh správy o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien (2020/2215(INI)). Ten by mal 10. mája pristáť na stole Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a neskôr byť prerokovaný v pláne europarlamentu.

Text návrhu vychádza z jednoduchej základnej premisy, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a že balík horeuvedených práv sa v medzinárodnom, ale aj európskom práve uznáva ako súčasť ľudských práv.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.