Slovákov vidíme v závere druhej svetovej vojny v rozličných uniformách. Vojenskými operáciami sa nadproporčne pričinili o obnovenie Československa. 

V závere druhej svetovej vojny trvali boje na území Slovenska osem mesiacov. Vo všeobecnosti rezonuje, že išlo o vojenské strety medzi postupujúcou Červenou armádou a ustupujúcim Wehrmachtom. V skutočnosti vstupovali do hry ďalšie sily – vojenské letectvo Spojených štátov amerických, rumunská a maďarská armáda, Slováci, Česi, Rusíni.

Aká bola rola Slovákov? Bojovali na oboch stranách. Predstavovali rozhodujúcu časť československého armádneho zboru, ktorý postupoval s Červenou armádou severom Slovenska a dopĺňal sa o mobilizantov z miestnych obyvateľov. Na druhej strane v súčinnosti s nemeckou armádou pôsobili slovenskí vojaci zmobilizovaní bratislavskou vládou. Zväčša bez zbrane vykonávali predovšetkým pomocné obranné práce pre Wehrmacht.

Podiel Slovákov z hľadiska obnovujúceho sa protihitlerovského Československa tak bol významný a nadproporčný. Tieto skutočnosti sa spomínajú málo, a treba na ne poukazovať. Podujíma sa na to Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu.

Ak vás zaujíma, aký bol význam Slovenska v bojových operáciách Nemecka a Sovietskeho zväzu v čase druhej svetovej vojny a ako to vyzeralo na bojiskách na našom území, vypočujte si podcast Polemika o dejinách s Jozefom Hajkom.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.