Pohovormi v prvom kole prešlo deväť kandidátov, z toho aj adept na prvého predsedu Pavol Naď. Už je zrejmé, že druhé kolo nebude stačiť, a tak predseda Súdnej rady uvažuje o treťom kole, ktoré by sa uskutočnilo tesne pred spustením činnosti novej inštitúcie v letných mesiacoch.

Vo verejnom vypočutí pred Súdnou radou SR uspelo deväť uchádzačov na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS). Z nich traja sú v súčasnosti sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Súdna rada ich navrhne prezidentke Zuzane Čaputovej na vymenovanie až po tom, čo rozhodne, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Informoval o tom predseda Súdnej rady Ján Mazák.

Úspešným uchádzačom vo verejnom vypočutí je ten, za ktorého hlasovalo najmenej desať členov Súdnej rady a umiestnil sa v poradí uchádzačov najviac do poradového miesta zodpovedajúceho maximálnemu počtu voľných miest. Potrebné je obsadiť 29 miest sudcov NSS, plus pozíciu jeho predsedu. Verejné vypočutie absolvovalo 30 uchádzačov.

Uspeli Juraj Vačok, Pavol Naď, Marián Fečík, Kristína Babiaková, Anita Filová, Zdenka Reisenauerová, Marián Trenčan, Juraj Vališ a Viola Takáčová. Spomedzi štyroch súčasných sudcov správneho kolégia NS SR nebola úspešná len Viera Nevedelová, uspeli Reisenauerová, Trenčan a Takáčová.

Ďalší postup je na prezidentke

Výberové konanie na sudcov NSS pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou, ktorá je v tomto prípade výberovou komisiou, a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Kandidátov, ktorí uspejú v celom výberovom konaní a nie sú sudcami, bude musieť ešte vymenovať prezidentka Čaputová.

U kandidátov, ktorí sú už sudcami rôznych stupňov je situácia pomerne nejasná. „Stávajú sa totiž sudcami nového najvyššieho súdneho orgánu, a preto by malo existovať rozhodnutie, ktoré ich tam preloží alebo pridelí. Súdna rada to nemôže urobiť, lebo Súdna rada ako výberová komisia navrhuje len kandidátov. Nemá kompetenciu prideliť alebo preložiť týchto kandidátov, ktorí sú sudcami rovno na Najvyšší správny súd SR,“ spresnil Mazák.

Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po obdobie desiatich rokov a dosiahol vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Z druhého kola 14 adeptov, to je málo

Predseda Súdnej rady vyhlásil už aj druhé kolo výberového konania. Prihlásilo sa doň 14 uchádzačov, z toho sú siedmi sudcami správneho kolégia Najvyššieho súdu. Uskutočniť sa má v máji. Pôvodne Súdna rada avizovala pre Štandard 13 uchádzačov.

Uchádzači z druhého kola predstúpia pred Súdnu radu v máji. Po ich prihlásení hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller nevylúčila, že ak sa po výberovom konaní v máji nenaplní stanovený počet 29 sudcov, môže prísť na rad tretie kolo. Konalo by sa v júni. Hovorkyňa aj dnes potvrdila, že Mazák uvažuje o treťom kole.

Je zrejmé, že aj keby uspeli všetci kandidáti z druhého kola, stanovený počet sudcov NSS sa nenaplní. NSS má spustiť od 1. augusta. Ak dovtedy nebude plne obsadený, táto kompetencia pripadne prvému predsedovi NSS. Uchádzačom na tento post je Pavol Naď. Ak uspeje, počet úspešných kandidátov, ako ich dnes schválila Súdna rada, klesne na osem.

(tasr, joh)  

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.