Problematika financovania Matice slovenskej pokračuje. Vedenie tvrdí, že matičná činnosť je v konečnom dôsledku horšie financovaná, ako kultúrne činnosti národnostných menšín. Otázka sa nanovo otvára kvôli úvahám o novom financovaní Csemadoku.

Matica slovenská (MS) tento týždeň upozornila na nedostatočné financovanie do štátu. Vedenie MS tvrdí, že sú financovaní menej ako napríklad maďarské organizácie, respektíve organizácie národnostných menšín.

Vedenie Matice uviedlo, že podfinancovanie organizácie je dramatické. Mnohé miestne odbory, ale aj ústredie MS sú vraj „nepochopiteľne vylúčené z mnohých relevantných štátnych grantových schém“. Naopak Csemadok (inštitúcia zastrešujúca kultúrne organizace maďarskej národnostnej menšiny) je podľa matičiarov oveľa lepšie dotovaná.

„Kultúrne a osvetové aktivity maďarskej menšiny prostredníctvom Csemadoku sú neporovnateľne lepšie podporované z daní občanov Slovenska než matičná činnosť v prospech slovenského, a teda štátotvorného národa,“ tvrdí vedenie Matice.

Zmena financovania

Ak parlament prijme zákon o štátnom financovaní organizácie Csemadok, Matica žiada proporčne podporiť aj svoje aktivity na základe aktuálneho sčítania obyvateľov.

„Taktiež žiadame o odstránenie diskriminácie Matice slovenskej a jej miestnych odborov MS v konkrétnych fondoch, aby sa matičiari konečne mohli uchádzať o štátnu podporu pre svoje projekty rovnako ako organizácie Csemadoku,“ pokračuje vedenie MS a dodáva, že v ministerstvo kultúry znížilo dotácie pre Maticu slovenskú o 23 percent.

Opýtali sme sa preto rezortu kultúry na otázku financovania tejto historickej organizácie. Ministerstvo kultúry uviedlo, že už v júli minulého roku vznikla dočasná pracovná skupina zaoberajúca sa analýzou a prípadnou úpravou financovania Matice slovenskej.

Netrestáme Maticu

„Ministerstvo rozhodne nijakým spôsobom netrestá, a ani neplánuje trestať miestne odbory Matice slovenskej. Jednou z najzásadnejších výhrad ministerstva voči súčasnému fungovaniu Matice slovenskej je nulová, resp. minimálna podpora regionálnych štruktúr, z ktorých mnohé majú na rozvoji kultúry významný podiel,“ uviedol rezort.

Čo sa týka žiadania dotácií, podľa rezortu je MS oprávneným žiadateľom príspevkov v rámci programu Obnovme si svoj dom. „V rámci Fondu na podporu umenia je rovnako oprávneným žiadateľom v konkrétnych podprogramoch okrem vydavateľských aktivít, ktoré sú pravidelne každoročne na základe zákona pokryté zo štátneho rozpočtu cez rozpočtovú kapitolu MK SR zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov.“

Financie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín čerpajú Maďari podľa príslušného zákona. Zatiaľ čo pre maďarskú menšinu je k dispozícií 53 percent, pre rusínsku 6,4 percenta a napríklad pre českú a moravskú menšinu spolu približne päť percent.

Celkový rozpočet fondu je osem miliónov eur, z čoho štyri percentá sú určené na prevádzkové výdavky. Pre jednotlivé projekty národnostných menšín ide teda 96 percent, najviac pre Maďarov na Slovensku.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.