Otec: bývalý významný národohospodár, šéf prvej národnej banky na Slovensku. Syn: medzinárodne uznávaný chemik.

Vypočuť si takmer 89-ročného Milana Karvaša sa oplatí, pretože si osobne pamätá na roky prvej Slovenskej republiky z prelomu 30. a 40. rokov minulého storočia. Dokáže priblížiť okamihy života jeho otca Imricha Karvaša, ktorý bol v tých časoch šéfom národnej banky.

Fundovaný národohospodár Imrich Karvaš mal pohnutý životný osud. Bol na čele kľúčovej ekonomickej inštitúcie štátu, potom padol do rúk nacistických vyšetrovateľov a v Berlíne mu vymerali trest smrti. Podarilo sa mu zachrániť a po obnovení Československa ostal významným pedagógom a ekonomickým odborníkom. Po prevrate v roku 1948 ho komunisti dvakrát uväznili. S podlomeným zdravím a v ťažkých podmienkach neprestal byť optimistom a predpovedal pád režimu, čo sa potvrdilo pár rokov po jeho smrti.

Syn Milan Karvaš nastúpil zanietenosťou a vytrvalosťou na ten istý vlak ako jeho otec. Keďže pre postihy celej rodiny v komunistickom režime nemohol pokračovať v jeho profesii, stal sa chemikom, neskôr medzinárodného významu. Napriek nepriazni režimu pokúšal osud, presadil sa a v roku 1989 privítal pád komunistov, ktorý v predstihu predpovedal jeho otec.

Pracovný život Milana Karvaša vstúpil do druhej polovice, využil prajné podmienky slobodnej spoločnosti a trhového hospodárstva. V aktivitách neustal ani vo vysokom veku.

Ak chcete nahliadnuť do osudov Milana a Imricha Karvašovcov, vypočujte si podcast Polemika o dejinách s Jozefom Hajkom.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.