Rovnaká zdravotná starostlivosť pre všetkých? Treba prihliadať na rasu, tvrdí dvojica bostonských lekárov vyučujúcich na Harvarde. Argumentujú, že len preferenčným prístupom je možné nahradiť „rasovú nerovnosť“ v americkom zdravotníctve.

S nápadom na preferenčný prístup k zdravotnej starostlivosti podľa rasy prichádzajú lekári nemocnice Birgham and Women’s hospital (BWH) v americkom meste Boston v štáte Massachusetts. Takým spôsobom chcú vraj dosiahnuť „rasovú rovnosť,“ píše sa v štvrťročníku Boston Review.

Dvojica lekárov Bram Wispelwey a Michelle Morseová, ktorí zároveň vyučujú na prestížnej Harvardskej univerzite, v texte predstavuje svoj plán „antirasistickej agendy v zdravotníctve“. Na základe neho by spomenutá nemocnica mala zaviesť štruktúru na reparácie, teda rozdeľovanie zdravotnej starostlivosti a pomôcok takým štýlom, aby sa bojovalo proti údajnému systematickému rasizmu.

Autori článku argumentujú, že v americkom zdravotníctve existuje rasová nerovnosť, ktorá má negatívne dopady na pacientov. Navrhujú preto, aby ľudia pochádzajúci z etnických menšín, resp. nebieli pacienti, boli zvýhodňovaní. Dostávať by mohli napríklad peniaze, zľavy na lekárske zákroky, alebo dokonca starostlivosť zdarma.

Rasizmus je mŕtvy, nech žije rasizmus

„Ponúkanie preferenčnej zdravotnej starostlivosti podľa rasy či národnosti môže vyžadovať legislatívne zmeny v našom farboslepom systéme… Povzbudzujeme ostatné inštitúcie, aby s istotou postupovali v zmysle rovnosti a rasovej spravodlivosti, za pomoci nariadení z Bieleho domu,“ píše lekárska dvojica.

Obaja lekári taktiež podotýkajú, že vo svojom skúmaní údajnej rasovej nerovnosti sa dostali aj do poľa takzvanej kritickej rasovej teórie. To je viditeľné práve v ich odmietaní takzvaných farboslepých štandardov – teda ignorovanie rasy či pôvodu ľudí a prihľadanie len na ich schopnosti.

Spomínaná dvojica lekárov podľa svojich slov už roky zavádza kritickú rasovú teóriu do svojej práce v nemocnici. Kontroverzná kritická rasová teória doslova žiada, aby sa ľudia posudzovali podľa svojej rasy – s tým, že prakticky vo všetkom sú vinní belosi.

Nemocnica BWH, hodnotená ako druhá najlepšia v štáte Massachusetts a 20. najlepšia v celej krajine, vo vyhlásení pre konzervatívne médium Washington Examiner podotkla, že daný článok je len komentár dvojice pracovníkov a nepredstavuje oficiálny postoj nemocnice.

Je to len komentár, ale…

BWH ďalej vyhlásila, že je „odhodlaná odhaľovať a eliminovať rôzne dopady rasizmu v zdraví a spokojnosti pacientov. V rámci nášho programu Spojení proti rasizmu podporujeme snahy zamerané na zlepšovanie skúseností pacientov, zlepšovanie zdravia komunít a rozširovanie diverzity vo vedení.“

Nemocnica dodáva, že plánuje napraviť niektoré rasové nespravodlivosti, odkazujúc sa na štúdiu z októbra roku 2019. Podľa nej boli čierni a hispánski pacienti so srdcovými zlyhaniami odkazovaní častejšie na všeobecné liečenie, zatiaľ čo belosi boli častejšie posielaní na špecializovanú liečbu týchto ochorení.

Z tohto dôvodu preto nemocnica spúšťa pilotný program, ktorý má minulé neprávosti napraviť. Daný program opisuje aj spomínaná dvojica lekárov vo svojom texte. Tí to považujú za prvý krok v ich vízii, ktorá v praxi predstavuje žiadosť o reparácie. Tie majú byť platené z federálnych zdrojov pre černochov a hispáncov, vďaka čomu má vraj „skončiť inštitucionálny a štrukturálny rasizmus“.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.