Vyobrazenie územia neznámeho vladára z doby bronzovej? Aj tak znejú teórie ohľadom vzniku zrejme najstaršej známej mapy v Európe. Našla sa vo Francúzsku a podľa novej štúdie vyobrazuje územie v západnom Bretónsku.

Veľký kamenný kváder s vyrytými obrazcami vykopali vo Francúzsku už začiatkom 20. storočia. Približne storočie oň nebol veľký záujem, to sa však zmenilo v posledných rokoch. Nová štúdia tvrdí, že podľa všetkého ide o najstaršiu mapu v Európe.

Tento útvar, takzvaný kváder zo Saint-Bélec je podľa skupiny francúzskych a britských výskumníkov trojrozmerným vyobrazením okolia riečky Odet a priľahlej doliny v západnom Bretónsku. Tento zemevid, ako by mapu nazvali naši predkovia, podľa nich vznikol medzi rokmi 2150 až 1600 pred Kristom.

Veľkosťou je impozantný. Vysoký je 2,2 metra, široký 1,53 metra a hrúbku má 16 centimetrov. Na jednej strane má vytesané rôzne obrazce – kruhy, štvorce či zvoncovité tvary. Tie podľa všetkého zobrazujú vtedajšie polohy riek a potokov, ciest, usadlostí či polí.

Podľa výskumníkov zobrazuje mapa obdĺžnikové územie s veľkosťou 21 krát 30 kilometrov, ktorého stred identifikovali v bode, kde sa spájajú tri rieky – Odet, Isole a Stêr Laër. Kamenný výtvor bol zrejme symbolom moci pre miestneho vládcu, ktorý tu žil pred tisíckami rokov.

Najstaršia mapa

Krátko po svojom vzniku bol zrejme kamenný kváder zakopaný, pretože nesie len veľmi malé znaky zvetrávania. Neskôr bol použitý ako jedna zo stien na mohylu, kde sa pochovávali mŕtvi v rokoch 1900 až 1640 pred Kristom.

V roku 1900 kameň získalo súkromné múzeum, ktoré ho v roku 1924 odpredalo Francúzskemu národnému múzeu. Kváder bol umiestnený v priekope nešpecifikovaného hradu a v roku 2014 ho objavili v pivnici. Jeho význam odhalili až v roku 2017.

Bádatelia využili trojrozmerné skenovanie obrazcov na kamennom kvádri, vďaka čomu získali presné podoby vyrytých obrazcov. Až vtedy im napadlo, že by mohlo ísť o mapu. Neskoršie skúmanie prinieslo 80-percentnú zhodu s územím okolo rieky Odet.

„Toto je pravdepodobne najstaršia mapa nejakého územia, ktoré sa nám podarilo identifikovať,“ komentoval to jeden z výskumníkov Clément Nicolas. Podobných máp existuje vo svete viacero, avšak väčšinou ide len o interpretácie sveta či územia svojich tvorcov. Tento kameň predstavuje zrejme najstaršiu mapu konkrétneho kusu krajiny v špecifickej mierke.

Trojrozmerný obraz mapy a identifikovanie niektorých jej častí. Foto: Reddit.com

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.