Izraelská štúdia naznačuje, že vakcinácia chráni nielen jednotlivých očkovaných, ale poskytuje aj pasívnu ochranu neočkovaným. Ak sa výsledky potvrdia, na dosiahnutie kolektívnej imunity by stačilo zaštepiť dospelú populáciu. Napriek obmedzeniam štúdie je to dobrá správa v boji s pandémiou.

Masové očkovanie je efektívnou cestou na potlačenie pandémie. Poskytuje vysokú ochranu pred nákazou a znižuje pravdepodobnosť prenosu infekcie na nezaštepené osoby. Tým vytvára na úrovni svetovej populácie podmienky na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19.

Marcová štúdia ukázala, že mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech a Moderna) dosahujú v reálnych podmienkach po prvej dávke účinnosť 80 percent a pri plnej zaočkovanosti 90 percent. V prípade nákazy majú zaočkované osoby nižšiu vírusovú nálož, čiže sú menej infekčné a nehrozí im ťažký priebeh ochorenia.

V Izraeli vďaka príplatku za vakcíny a dohode so spoločnosťou Pfizer o vykonaní klinických testov zaočkovali dvomi dávkami už polovicu populácie. Výsledkom je ďalšia štúdia.

Porovnávali zmenu medzi mierou zaočkovanosti dospelých s počtom nakazených detí

V židovskom štáte sa rozhodli skúmať, do akej miery očkovanie celkovo znižuje prenos vírusu a či poskytuje ochranu tým, ktorí nie sú alebo nemôžu byť očkovaní.

Pre potreby štúdie si vybrali 223 geograficky odlišných komunít s rôznou mierou zaočkovanosti a rôznym počtom neočkovaných osôb do 16 rokov. Zisťovali, či a do akej miery ovplyvňuje podiel očkovaných v každej komunite riziko infekcie detí.

V každej z komunít definovali tri po sebe nasledujúce trojtýždňové intervaly testovania od 3. januára 2021 do 6. marca. Pre každý z týchto troch testovacích intervalov a pre každú komunitu sa vypočítal podiel pozitívnych testov u neočkovaných osôb pod 16 rokov.

V troch intervaloch sa vypočítala aj miera zaočkovanosti jednotlivcov vo veku 16 – 50 rokov. Ide o vekovú kategóriu, ktorá s deťmi pravdepodobne prichádza najčastejšie do kontaktu. Každý testovací interval vedci porovnali so zodpovedajúcim trojtýždňovým vakcinačným intervalom posunutým dozadu o 35 dní, aby sa umožnila predpokladaná imunizácia očkovaných osôb.

Pri porovnávaní výsledkov z troch období sa potom odborníci zamerali na vzťah medzi zmenou pomeru pozitivity v neočkovanej skupine a nárastom počtu zaočkovaných v staršej kategórii.

Očkovanie dospelých zrejme chráni aj deti, potrebné sú však ďalšie štúdie

Riziko infekcie v neočkovanej skupine kleslo nepriamo úmerne s mierou očkovania v každej komunite. Analýza dokázala koreláciu medzi preočkovanosťou dospelých a neskorším poklesom infekcie u detí do 16 rokov.

Štúdia ešte neprešla recenzným procesom a môže mať potenciálne nedostatky.

Hoci ju vedci vypracovali v komunitách s nízkou mierou premorenia, nedá sa vylúčiť, že niektorí mladí sa neinfikovali preto, že už ochorenie COVID-19 prekonali. Svoju úlohu mohli zohrať aj protiepidemické opatrenia, ktoré sa odvíjajú od miery zaočkovanosti. Štúdia je tiež obmedzená na členov Maccabi Healthcare Services, druhej najväčšej izraelskej organizácie pre starostlivosť o zdravie, a preto nie je presnou vzorkou celkovej populácie každej komunity.

Výsledky sú napriek tomu povzbudivé. Odborníci zistili, že vyššia miera zaočkovanosti sa spája s neskoršou nižšou mierou infekcie u neočkovanej skupiny. Podrobnejšie štúdie by v budúcnosti mohli definitívne potvrdiť vyhliadky na dosiahnutie kolektívnej imunity a vyhubenie ochorenia.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.