AKTUALIZOVANÉ Vakcínou od spoločnosti AstraZeneca prestali Nemci aj Holanďania očkovať ľudí mladších ako 60 rokov už pred Veľkou nocou. Slovenský rezort zdravotníctva však takýto krok neplánuje.

Sedem z 30 ľudí zaočkovaných v Británii proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od firmy AstraZeneca, premenovanou koncom marca na Vaxzevria, zomrelo. U všetkých sa objavili krvné zrazeniny, väčšinou v mozgu. V Británii už bolo podaných viac ako 18 miliónov dávok tohto očkovania, ktoré vyvoláva pochybnosti vo viacerých krajinách.

Pre možnú súvislosť medzi touto vakcínou a vznikom krvných zrazenín u zaočkovaných už niekoľko európskych krajín očkovanie Vaxzevriou pozastavilo. Po piatich nových prípadoch vzniku krvných zrazenín u žien, z ktorých jedna zomrela, Holandsko zastavilo podávanie vakcíny AstraZeneca osobám mladším ako 60 rokov. Podobne sa ešte skôr zachovalo aj Nemecko.

Na to, či aj Slovensko plánuje v prípade očkovania od AstraZeneca pristúpiť k podobným opatreniam ako Holanďania a Nemci, ministerstvo zdravotníctva pre Štandard uviedlo, že k podobným obmedzeniam v prípade britskej očkovacej látky zatiaľ nepristúpi.

Dočasné opatrenie

Ministerstvo sa odvoláva na to, že aj krajiny, ktoré očkovanie vakcínou Vaxzevria od AstraZeneca pozastavili, tak urobili zatiaľ vždy len dočasne a preventívne. Hlásenia o možných vedľajších účinkoch na Slovensku eviduje, údaje pravidelne zverejňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojich stránkach.

„Bezpečnosť očkovacích látok je pre MZ SR absolútnou prioritou. Ministerstvo zdravotníctva spolu s odborníkmi veľmi dôsledne vyhodnocuje všetky najnovšie informácie o účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok. Doteraz však podľa ŠÚKL nebola preukázaná kauzálna súvislosť medzi očkovaním vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a úmrtím. Platí, že prínosy očkovania vysoko presahujú možné riziká. Práve ochorenie COVID-19 spôsobuje vyššie riziko vzniku krvných zrazenín,“ uviedlo ministerstvo pre Štandard.

Rezort pripomína, že nielen ŠÚKL, ale aj Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ stále odporúča naďalej očkovať očkovacou látkou od spoločnosti AstraZeneca bez určenia iného dolného vekového limitu, ako je 18 rokov.

List lekárom

Súvislosť medzi zriedkavými závažnými prípadmi krvných zrazenín a vakcínou Vaxzevria nebola doteraz preukázaná. Preskúmanie na úrovni EÚ navyše podľa ministerstva doteraz neidentifikovalo žiadne špecifické faktory, ktoré by takéto riziko zvyšovali, či už ide o vek, pohlavie, alebo predchádzajúcu anamnézu tvorby krvných zrazenín.

Lekárom na Slovensku bol v tejto súvislosti zaslaný list, v ktorom AstraZeneca informuje lekárov o vakcíne Vaxzevria. Prínosy prevažujú podľa výrobcu britskej vakcíny nad rizikami napriek možnému vzťahu s veľmi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín pri súčasnej trombocytopénii (nízkemu počtu krvných doštičiek).

Lekári majú byť podľa listu ostražití a sledovať prípadné znaky a príznaky nízkeho počtu krvných doštičiek u pacientov, ktorým bola podaná vakcína od AstraZeneca.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

„Osoby, ktoré sa podrobili vakcinácii, majú byť poučené, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že sa u nich po vakcinácii objavia príznaky ako napríklad dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuchy dolných končatín a pretrvávajúce bolesti brucha,“ píše sa v liste.

Vyhľadať okamžitú lekársku pomoc majú podľa firmy AstraZeneca aj tí, u ktorých sa po vakcinácii jej očkovacou látkou vyskytli neurologické príznaky vrátane závažnej alebo pretrvávajúcej bolesti hlavy a rozmazané videnie, respektíve spozorovali niekoľko dní po vakcinácii výskyt modrín alebo petéchií [drobné krvné výrony na koži, pozn. red.] mimo miesta očkovania.

ŠÚKL na margo problémov s očkovaním od AstraZeneca uviedol, že v prípade tejto vakcíny, ktorá sa po novom bude volať Vaxzevria, sú najčastejšími hlásenými podozreniami na nezávažné nežiaduce účinky horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka, kožné reakcie (výsyp), tŕpnutie.

Hlásené podozrenia na závažné nežiaduce účinky v súvislosti s touto vakcínou boli krátkodobá strata vedomia, trombóza, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu a kolaps.

Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že prínos očkovania stále prevyšuje možné riziká, a odvoláva sa pritom na fakt, že v Británii sa z 18 miliónov podaných vakcín od AstraZeneca vyskytli problémy len v 30 prípadoch a len sedem bolo smrteľných.

(ste,top)

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.