Český prímas vyjadril potešenie z ochoty našich prelátov obhajovať slobodu kultu. Ich odhodlanie prirovnal k zápasu za slobodu, za ktorú v disente bojovali v spoločnom štáte.

Pražský arcibiskup Dominik Duka včera v liste zverejnenom na svojej webstránke na jednej strane poďakoval našim biskupom za ich ochotu plne spolupracovať s verejnými autoritami počas pandémie, ocenil aj iniciatívu kňazov – najmä v košickej diecéze, ktorí vykonávali pomocnú zdravotnú službu.

No hlavný dôraz venoval podpore Konferencie biskupov Slovenska, ktorá slovami svojho lídra Stanislava Zvolenského minulý piatok v nezvykle ostrom liste poukázala na ignorovanie náboženských požiadaviek a duchovných potrieb veriacich v súvislosti so zákazom bohoslužieb.  

Český kardinál tento zákaz vníma v kontexte ľudských práv: „Vnímam s nádejou, že po celom svete môžeme pozorovať určité povstanie celosvetového episkopátu v obhajobe základných ľudských práv, ku ktorým v súlade s postojom pápeža Františka patrí aj náboženská sloboda, vrátane slobody kultu,“ napísal Duka. „V spoločnom štáte Čechov a Slovákov (ČSSR) sme mohli až do dna poznať, čo to znamená prenasledovanie, nesloboda a potláčanie slobody kultu, rovnako ako obmedzovanie činnosti cirkvi vo verejnom priestore.“  

Kardinálovi dnešný zápas o sprístupnenie omší pripomenul obhajobu náboženskej slobody počas komunizmu: „Spomínam na naše spoločné stretnutia a na našu spoločnú cestu k slobode.“ Slovenský katolicizmus podľa neho preukázal dobrú službu nielen svojmu národu, ale „aj nášmu kontinentu v zápase o slobodu, ktorá je nedeliteľná“.

„Bohoslužby sú v tejto dobe povzbudením obyvateľov a tiež určitou vakcínou proti stresu a strachu. Dávajú zmysel ľudskému životu a zápasu o dôstojný ľudský život.“ 

Arcibiskup Zvolenský svojím listom žiadal vládu o otvorenie kostolov a sprístupnenie bohoslužieb. „Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom,“ napísal Zvolenský. „Ignorovanie zásadných požiadaviek cirkvi sa však stalo neudržateľné. […] Dôrazne nesúhlasíme s nadmerným zasahovaním štátu do náboženského života v krajine a sme presvedčení, že dochádza k neadekvátnemu obmedzeniu náboženskej slobody, ktorá má byť – v príslušnej miere – rešpektovaná aj vo výnimočnom stave.“

K čiastočnému prelomeniu pôvodných obmedzení došlo tento týždeň, keď sa po stretnutí Zvolenského s novým premiérom Eduardom Hegerom povolilo otvorenie kostolov na individuálnu pastoráciu, no zákaz verejného slávenia bohoslužieb zostáva aj naďalej v platnosti.   

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.