Komunistický ideológ Biľak mal významné slovo v komunistickom Československu. Počas vlády Husáka stál hneď za ním.    

Vasiľ Biľak je podceňovaná postava slovenských dejín. Bože chráň, že by sa mu zrazu malo dostať nejakého uznania, veď symbolizoval temnú históriu Československa. Nedoceňujeme však jeho kľúčovú rolu v komunistickom režime, hlavne v druhej polovici jeho trvania.

Medzi ľuďmi rezonuje, že Biľak sa pričinil o pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968, aby zastavili hnutie Pražskej jari v Československu. To je pravda. U tých, čo si pamätajú jeho prázdne a nesúrodé prejavy, ktoré navyše prednášal so silným prízvukom, vyvolával odpor, trpký úsmev až posmech, že takýto človek patrí do štátnej smotánky. Tu sa treba pristaviť.

Málokto ocení, že práve Biľak, hoci vyučený krajčír, bol človek s veľkým vplyvom na československú komunistickú spoločnosť. Upozorňuje na to Peter Jašek, historik z Ústavu pamäti národa. Napriek obmedzeným možnostiam pri zhromažďovaní pramenných materiálov sa Jašekovi nedávno podarilo napísať o Biľakovi knihu, kde vykresľuje jeho stúpanie po straníckych pozíciách až po vrchol v roku 1969. Na dve desaťročia sa stáva ideologickým tajomníkom československej komunistickej strany, mužom, ktorý stojí hneď za Gustávom Husákom.

Peter Jašek. Foto: Patrícia Falbová

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.