Štát by mal nahliadať do bankových účtov fyzických a právnických osôb a sledovať zostatky na nich. Slovenské ministerstvo vnútra chce opatrením zakročiť proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Dotknúť sa to však má aj osôb, ktoré z trestnej činnosti nie sú podozrivé. Návrh ide nad rámec príslušnej európskej smernice.

Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú vážnymi spoločenskými fenoménmi. Koordinovaný boj proti nim sa sleduje aj na centrálnej úrovni Európskej únie. Členské štáty v snahe potierať toto konanie musia nasledovať smernice, ktoré sú pre ne záväzné, čo sa týka dosiahnutia výsledku, no formu a metódy necháva Brusel v kompetencii jednotlivých vlád.

Jednou z týchto domácich úloh bolo uplatnenie centralizovaných a automatizovaných mechanizmov, ktoré by umožnili identifikovanie držiteľov bankových a platobných účtov a takisto aj bezpečnostných schránok. Na splnenie povinnosti malo Slovensko čas do minulej jesene.

Porušenie bankového tajomstva?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.