Na tento víkend sme pre vás vybrali ukážku z knihy autorov Jána Buca a Michala Zamkovského, ktorá vznikla z prepisov relácie TV LUX s názvom Duchovná poradňa. Autorom vybraného úryvku je páter redemptorista Michal Zamkovský CSsR.

Prečo ľudia veria?

Mnohí rodičia vedú svoje deti k viere celý život. Poznám však rodiny, ktoré konali rovnako, a napriek tomu ich deti neveria alebo prestali veriť.

„Dcéra nechodí do kostola. Syn prestal veriť. Čo máme robiť?“ Podobné výroky otcov či matiek, sú vždy veľmi bolestné. U rodičov nastupujú akési výčitky, že urobili chybu. Na otázku, prečo sa tak stalo, je ťažké odpovedať. Viera je totiž tajomstvo. Svedčia o tom aj situácie, keď deti v jednej rodine zostanú veriť a v inej rodine, ktorá sa taktiež snažila vieru praktizovať, zostali bez viery. Treba si uvedomiť, že viera nie je len o podaní tradície. Som rodičom vďačný, že svoje deti vedú po ceste viery, lebo naozaj to má vo výchove nesmierny význam. Viera je však čosi viac ako len odovzdanie tradície, študovanie katechizmu s deťmi či nedeľná návšteva kostola. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby prišlo k odovzdaniu sa, k vnútornému stretnutia so živým Bohom a k voľbe kladného životného postoja. Samotné rituály nám raz sedia, raz nesedia. Potom nás už rodičia nekontrolujú a bez nášho osobného presvedčenia sa náš život začne chvieť. Ak urobím základné rozhodnutie, viera aj sám Boh ma budú viesť ďalej. Aby sme sa však rozhodli, je veľmi dôležité zažiť svedectvo viery alebo sami sa stať svedkami. Viera potrebuje takých svedkov, ktorí majú dobrý vzťah s Bohom. Bez nich by to aj v rodinách a v školách, často aj v cirkevných, bol iba studený projekt „dedičstva.“ Zmyslom viery nemá byť, že starý otec chodil do kostola, ja som chodil, tak aj ty budeš. Odovzdanie viery má byť evanjelizáciou, príkladom živého vzťahu človeka s Bohom.

Mierite na osobný vzťah vyjadrený aj v modlitbe?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.