Je trochu paradoxné, že našu západnú spoločnosť dlhé storočia formovalo učenie a kultúra, založené na príbehu muža z Blízkeho východu. Západná optika, ktorou sa často na tento príbeh pozeráme, je často najlepšie viditeľná v kinematografii – Ježiša Krista s tvárou talianskeho fešáka sme už v nejakom televíznom projekte videli snáď všetci. 

Akýsi míľnik v rozprávaní príbehu Ježišovho života prišiel s uvedením veľkofilmu Mela Gibsona – Umučenie Krista z roku 2004. Ten staval na maximálnej možnej autenticite vyobrazenia posledných Ježišových dní a pašiových udalostí – od originálneho dabingu (vo filme rozprávali postavy dobovou rečou, teda aramejčinou a latinčinou) až po naturalistické zobrazenie samotného Kristovho utrpenia, vďaka ktorému film sprevádzala istá kontroverzia. 

“Tvojou úlohou je priniesť chlieb a ryby”

Práve autentickosť je mimoriadne zaujímavou optikou v nazeraní na nový americký seriál o živote Ježiša Krista The Chosen (v preklade Vyvolený). Jej prítomnosť a zároveň absencia je niečím, čo robí tento projekt výnimočným.  

„V ten deň som sa dozvedel, že tržby z môjho posledného filmu neboli také, aké sme očakávali, a ja som sa ocitol v najnižšom bode svojej kariéry“, začína svoje rozprávanie režisér seriálu, Dallas Jenkins, v jednom z početných bonusových materiálov. V ten večer sa s doma s manželkou rozprávali o biblickom príbehu rozmnoženia chleba a rýb. Hovorili o tom, ako Ježiš v istom zmysle priviedol zástup ľudí na prah obrovského problému, keď kázal tak dlho, až uplynula posledná šanca zadovážiť im jedlo a jediné, čo ostávalo, bol zázrak. „V ten večer som dostal správu od priateľa, v ktorej stálo: Nezabudni, že tvojou úlohou nie je nasýtiť 5000 ľudí, tvojou úlohou je priniesť chlieb a ryby,“ rozpráva a na obrazovke sa zjaví screenshot spomínanej správy, kde naozaj svieti len tento text s dodatočným vysvetlením: „Mal som pocit, že ti to mám poslať.“

Dallas Jenkins. Zdroj: Facebook/The Chosen

Táto udalosť a uvedomenie si Božej prozreteľnosti viedla Jenkinsa k natočeniu krátkeho filmu o narodení Ježiša, ktorý zamýšľal premietať vo svojom lokálnom cirkevnom spoločenstve na Vianoce. Jeden z jeho priateľov poslal toto krátke video do producentskej spoločnosti, ktorá filmy vydáva, a zvyšok je história – dnes sa nakrúca už tretia séria seriálu, na výrobu ktorého prispelo viac ako 300 000 individuálnych darcov z celého sveta sumou viac ako 16 miliónov dolárov a tvorcovia avizujú zámer, aby ho zhliadla miliarda divákov. 

Keď sa stretnú katolícky kňaz, evanjelický pastor a židovský rabín

Aký teda The Chosen je? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa vráťme k optike autentickosti, spomínanej vyššie. Hoci sa seriál nakrúca v Texase, hovorí sa v ňom po anglicky a používajú sa anglické preklady mien (Jesus namiesto Jeshua), snaha o autenticitu je citeľná. Herci boli povzbudzovaní neskrývať svoj prízvuk a keďže mnohí z nich pochádzajú z krajín Blízkeho východu, orientálny dojem je počuť aj vidieť. A hoci herec hrajúci postavu Ježiša je rodený Američan, predstaviteľ Šimona Petra pochádza z Izraela. Historicko-náboženskú vierohodnosť scenára konzultovali tvorcovia s trojicou ako z úvodu anekdoty – s katolíckym kňazom, evanjelickým pastorom a židovským rabínom. Práve posledný menovaný sa v niekoľkých diskusiách za okrúhlym stolom pochvalne vyjadril k ochote tvorcov akceptovať jeho pripomienky a s tým, ako židovstvo v seriáli vyzerá, je podľa vlastných slov spokojný. 

Z nakrúcania The Chosen. Zdroj: Facebook/The Chosen

Ako to mohlo byť?

Príťažlivosť seriálu sa však plne odkryje v momentoch a scénach, ktoré prinášajú čosi nové. Namiesto snahy o rigidné zobrazenie biblických veršov totiž autori s obľubou uvažujú nad otázkou – ako to mohlo byť? Prvá séria The Chosen je tak viac zobrazením ľudí a ich príbehov, než rozprávaním o Kristovom živote od narodenia až po smrť. Centrálnymi postavami sa stávajú štyria hrdinovia (apoštoli Šimon Peter a Matúš, Mária Magdaléna a farizej Nikodém), ktorí sú vykreslení mimoriadne živo, farebne a príťažlivo. Scenár ich zobrazuje sčasti tak, ako ich predstavuje kresťanská tradícia, no pridáva do ich charakterov omnoho viac hĺbky, ktorá biblickej verzii ich samých neodporuje, naopak, vkusne ju dopĺňa: Šimon Peter je šarmantný a akčný, Matúš je racionálny s možnou obsedantno-kompulzívnou poruchou, Nikodém sa zmieta medzi váhou svojej funkcie a pochybnosťami vo svojom vnútri a napríklad Ján Krstiteľ sa javí ako trochu strašidelný podivín. Postavy sa nachádzajú v životnej situácii, ktorá pomáha uvedomiť si význam ich neskorších rozhodnutí a takisto význam Kristovho zázračného zásahu: napríklad zázrak na svadbe v Káne Galilejskej nevidíme ako neodôvodnený rozmar v prospech svadobných hostí. Seriál zvláda výborne ilustrovať to, čo nedostatok vína mohol spôsobiť a prečo aktéri danej situácie (Mária, Ježiš či matka nevesty) reagovali tak, ako to poznáme z Biblie.  

Z nakrúcania The Chosen. Zdroj: Facebook/The Chosen

Zázraky, zimomriavky i slzy

Apropo, zázraky. Hoci sa seriál nesústreďuje len na ne, darí sa mu pri každej divotvornej scéne vyvolať zimomriavky či slzy v očiach divákov. Príbehy, ktoré sú nám známe od detstva, tak dostanú násobne väčší emočný náboj a zasahujú do živého. Jednotlivé epizódy tiež často uvádza krátka scéna zo Starého zákona, ktorá ilustruje židovský kontext a neskôr slúži ako spojovník medzi históriou a prítomnosťou. 

Ježiš sa dotýka malomocného, záber z The Chosen. Zdroj: Facebook/The Chosen

Zdá sa, že toto všetko slúži zámeru vyjadrenému na začiatku prvej epizódy, kedy tvorcovia posielajú odkaz všetkým divákom a odporúčajú im nespoliehať sa iba na seriál, no siahnuť po Evanjeliách. O tom, že sa to deje, informuje režisér Jenkins v spomínaných bonusových materiáloch: „Píšu mi priatelia, ktorí sú veriacimi už roky a teraz nanovo otvorili evanjelium a majú pri čítaní úplne iný zážitok – čítajú o mýtnikovi Matúšovi a naraz sa s ním vedia stotožniť.“ The Chosen exceluje práve v tomto. Jeho voľná interpretácia udalostí datovaných okolo roku 30 v Kafarnaume nám pomáha vidieť v hrdinoch nás samých. Nachádzame sa totiž v podobných situáciách – starosti aj radosti bežného života ostávajú univerzálne aj o 2000 rokov neskôr. A rovnako platné je aj to, čo sa deje, keď do tohto života vchádza Boh. Sme svedkami toho, ako sa na obrazovkách deje niečo obrovské – tentokrát však nie z hľadiska svetových dejín či religionistiky. Tie obrovské veci sa dejú v ľudskom vnútri a prejavuje sa to na našom živote a živote našich blízkych. A to rezonuje u každého diváka – či je veriaci alebo nie. 

Trailer k 1. sérii The Chosen

The Chosen – 1. séria: 8 epizód (30 – 59 min) – zadarmo k zhliadnutiu na https://studios.vidangel.com/the-chosen

Druhá séria má svoju premiéru práve dnes, na Veľkonočnú nedeľu.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.