Počet katolíkov rastie najmä v Afrike. Globálne klesá záujem o kňazstvo

Cirkev v Ugande. Foto: David Blumenkranz/flickr.com

Počet katolíkov vo svete rastie približne rovnakým tempom ako počet obyvateľstva, teda o zhruba o 1,1 percenta. Katolíci dnes tvoria 17,7 percenta svetovej populácie.

Vyplýva to z novej Štatistickej cirkevnej ročenky – Annuarium Statisticum Ecclesiae, ktorá zhromažďuje dáta za rok 2019. Spolu s Pápežskou ročenkou na rok 2021 ju v týchto dňoch vydalo Vatikánske nakladateľstvo.

Na konci roka 2019 bola v katolíckych matrikách zapísaná jedna miliarda a 345 miliónov pokrstených, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená 16-miliónový vzostup.

Iný trend ako v osvete je v Európe. Tu počet katolíkov podstatne poklesol (z 21,5 na 21,2 percenta), zatiaľ čo v Afrike ich počet vzrástol o 3,4 percenta, teda viac ako v tom čase narástol počet obyvateľstva (2,7 percenta). Ku katolíckej viere sa hlási 18,7 percenta Afričanov, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo „len“ 18,3 percenta. V Ázii a Amerike sa stretávame s podobným javom: tiež tu počet katolíkov stúpa rýchlejšie ako počet obyvateľov. V Oceánii sa naopak prírastok katolíkov aj obyvateľov pohybuje na rovnakej úrovni, čiže 1,1 percenta.

Čo sa týka administratívneho usporiadania cirkvi, štatistiky hovoria o 3 026 diecézach či podobných cirkevných útvaroch po celom svete. V minulom roku boli zriadené dve metropolitné a štyri biskupské stolice (dve diecézy a dve eparchie), dve diecézy boli povýšené na metropolitné stolice a dve územné prelatúry a jeden apoštolský vikariát na diecézy.

Pribúda kňazov a stálych diakonov, ale klesá počet povolaní

V cirkvi slúži menej biskupov, ale viac kňazov. V roku 2019 bolo biskupov spolu 5 364, teda o trinásť menej ako v predchádzajúcom roku (z toho v Európe 1 687). Prevažná väčšina biskupov pritom naďalej pochádza z Ameriky a Európy (68,8 percenta), Ázia sa na celkovom svetovom počte katolíckych biskupov podieľa pätnástimi percentami (15,2 percenta), Afrika trinástimi (13,4 percenta) a Oceánia dvoma (2,6 percenta).

V sledovanom období (2018-2019) vzrástol počet kňazov o 271, celkovo ich je 414 336. Najväčší nárast zaznamenala Afrika (o 3,45 percenta) a Ázia (o 2,91 percenta), zatiaľ čo v Európe kňazi ubudlo o poldruha percenta a v Amerike o zhruba pol percenta. V Európe, Amerike a tiež v Ázii takisto najviac poklesol počet kandidátov na kňazstvo, čo potvrdzuje negatívne trendy posledných rokov. V Amerike to bolo o 2,4 percenta, v Európe dokonca o 3,8 percenta, v Ázii o 2,6 percenta, hoci Ázia naďalej zostáva kontinentom s najvyšším počtom seminaristov: je ich 32 721.

Celosvetovo sa počet seminaristov znížil o 1,6 percenta, dnes sa teda na kňazstvo pripravuje 114 058 mužov. Pokračuje vzostupná tendencia v počte stálych diakonov, ktorí z prevažnej väčšiny (97 percent) pôsobia v Amerike a Európe. Po celom svete ich slúži 48 238, pričom ich množstvo sa za sledované obdobie zvýšilo o poldruha percenta.

Ubúda rehoľníkov bez kňazského svätenia, stúpa počet rehoľníčok v Afrike a juhovýchodnej Ázii

Počet rehoľníkov, ktorí neprijali kňazské svätenie, výrazne klesá, a to predovšetkým v Európe. Celkovo ich dnes vo svete nájdeme 50 295, pričom v roku 2018 ich bolo ešte 50 941. Celosvetovo sa znížil aj počet rehoľníčok – o 1,8 percenta na 630 099, čo predovšetkým zapríčinil ich úbytok v Amerike, Európe a Oceánii. V Afrike a v juhovýchodnej Ázii naopak rehoľníčok pribúda – o 1,1 percenta, respektíve o 0,4 percenta.

Text vychádza v spolupráci s českou sekciou Rádia Vatikán, kde pôvodne vyšiel. Preklad: Bohumil Petrík

Rádio Vatikán
Ďalšie články