Kontroverzný zákaz slúžiť súkromné omše vo Vatikánskej bazilike kritizuje už aj africký kardinál Robert Sarah. Pridal sa tak ku kardinálom, ktorí voči nariadeniu namietali. Kvôli zákazu v Bazilike sv. Petra vraj zavládlo „hrobové ticho“ a stalo sa z nej „múzeum“.

Od 22. marca je zakázané sláviť v Bazilike svätého Petra súkromné sväté omše, teda omše, ktoré slúži len jeden kňaz. V chráme sú povolené len koncelebrované omše, ktoré môžu popri hlavnom celebrantovi spoločne sláviť ďalší kňazi. Tento liturgický úkon sa môže konať len na dvoch oltároch a len štyrikrát denne. Kňazi sprevádzajúci pútnikov môžu sláviť individuálne omše len v jednej kaplnke v podzemí Vatikánskej baziliky.

Vyplýva to z dekrétu Štátneho sekretariátu Svätej stolice z 12. marca, no jeho formálne nedostatky viedli niektorých kardinálov k tomu, že ho považujú za neplatný a slávenie omší je vraj naďalej povolené. K nim sa pridáva aj Robert Sarah – už štvrtý kardinál v poradí, ktorý otvorene napadol tento dekrét:

„S pokorou prosím Svätého Otca, aby nariadil stiahnutie nedávnych noriem zo Štátneho sekretariátu, ktorým chýba tak spravodlivosť, ako láska, nezodpovedajú pravde ani zákonu, neuľahčujú, ale skôr ohrozujú vážnosť slávnosti, zbožnú účasť na omši a slobodu Božích detí.“

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.