Prezidentka Slovenskej republiky vystúpila v predvečer 31. výročia Nežnej revolúcie s príhovorom na obrazovkách RTVS.

Prezidentka v príhovore priznala, že občas cíti frustráciu, keď ako priamo volená hlava štátu nemá „právomoci pandemickú situáciu pomôcť zmeniť k lepšiemu“. Pripustila, že má pochybnosti, keď opatrenia nie sú jasne zdôvodnené. Cíti neistotu, keď „nie sú opreté o vedecké poznanie“, zmätok, keď sa často menia a nie sú predvídateľné.

Na druhej strane prezidentka je presvedčená, že je nevyhnutné rešpektovať demokratické pravidlá aj vtedy, či dokonca najmä vtedy, keď sa Slovensko nachádza v kritickej situácii,...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.