Foto: Kim Ferreira/flickr.com

V posledných rokoch dochádza v Amerike a Británii k výraznému nárastu prípadov osôb, ktoré sa nestotožňujú so svojím biologickým pohlavím. Zároveň sa tento pôvodne hlavne chlapčenský fenomén týka väčšinovo dievčat, a to často v pubertálnom veku. O čo ide?

Medicínske príručky označujú prípady genderovej či pohlavnej dysfórie, teda nesúladu medzi biologickým pohlavím a pohlavnou sebaidentifikáciou a jeho negatívneho prežívania, ako pomerne vzácne – na úrovni stotín či tisícin percenta. Zároveň sa tradične takáto dysfória vyskytovala prioritne u mužov, psychológ Richard A. Lippa v knihe Pohlavie: príroda a výchova z roku 2005 uvádza, že pri poruchách genderovej identity je pomer mužov dvoj- až trojnásobný oproti ženám.

Toto sa v ostatných rokoch radikálne mení. Napríklad vo Veľkej Británii medzi rokmi 2009 až 2018 zaznamenali 4 000-percentný nárast detí, ktoré mali podstúpiť tranzíciu, teda zdanlivú (hormonálnu a prípadne aj operačnú) „zmenu pohlavia“. Pri troch štvrtinách týchto prípadov ide o dievčatá, veľmi často v pubertálnom veku. 

V USA od roku 2007 pribudlo viac ako 50 kliník, ktoré sa zaoberajú problémami s genderovou identitou, a prípady genderovej dysfórie na vzostupe. V roku 2016 sa 46 percent operačných tranzícií týkalo biologických žien, v roku 2017 to už bolo 70 percent. Nedávne štúdie dokumentujú tieto trendy aj vo Švédsku či Holandsku

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.