Viaceré popredné farmaceutické spoločnosti začali v prvom kvartáli tohto roka s testovaním očkovacích látok na deťoch, nevynímajúc tie v predškolskom veku. Ich zaradenie do programu je predovšetkým otázkou ich úlohy pri prenose vírusu. Odborníci tvrdia, že bez tohto ťahu kolektívnu imunitu, najmä vo svetle nových mutácií, nemusíme dosiahnuť.

Zo zdravotníckej krízy nás podľa odborníkov vyvedie kolektívna imunita nadobudnutá očkovaním. Pre jej získanie malo pôvodne stačiť zaočkovať približne 70 percent populácie. Mutácie, ktoré sa rýchlejšie šíria a spôsobujú reinfekcie, toto číslo zvýšili.

Americký epidemiológ Anthony Fauci sa domnieva, že by mohlo ísť až o 85 percent obyvateľov. Odhady epidemiológov naprieč svetom sa pohybujú okolo 80 percent. Nové varianty majú totiž lepšiu väzbu na detské receptory buniek, čo otvára otázku o potrebe vakcinácie maloletých.

Tých spočiatku z klinických štúdií vakcín vynechali, pretože mávajú spravidla ľahký priebeh ochorenia COVID-19. Výnimkou sú ojedinelé prípady, keď britská mutácia B.1.1.7 spôsobí u detí postcovidový syndróm.

Pfizer má byť pre maloletých bezpečný už dnes

V novom roku nastal zlom. Viaceré farmaceutické spoločnosti začali testovať vakcíny na mladších ľuďoch a deťoch.

„S mutáciami a novými variantami vírusu SARS-CoV-2 sa ukazuje ako nutné preočkovať viac než pôvodne plánovaných 60 až 70 populácie pre dosiahnutie kolektívnej imunity. Začína sa preto uvažovať o úprave očkovacích látok pre deti nastavením nižšej dávky imunogénnej zložky vakcíny,“ povedal pre Štandard český biochemik Libor Grubhoffer.

V decembri začala americká spoločnosť Moderna skúšať svoju vakcínu COVID-19 na tínedžeroch vo veku od 12 do 17 rokov. Na skúške sa zúčastnilo okolo 3 000 účastníkov.

V marci Moderna oznámila, že klinická štúdia sa rozšíri o ešte nižšie vekové kategórie. Začali sa očkovať deti vo veku od šiestich mesiacov do 12 rokov. Podľa plánov spoločnosti sa má na očkovaní zúčastniť celkovo 6 750 detí.

Prvé výsledky už čoskoro

Vo februári 2021 začala klinické štúdie na tínedžeroch aj farmaceutická spoločnosť Pfizer. Očkujú deti vo veku 12 až 15 rokov, výsledky by mali byť verejnosti známe do konca marca. Očakáva sa tiež druhé testovanie s deťmi vo veku 5 až 11 rokov. Očakáva sa, že dospievajúci sa budú môcť očkovať na jeseň a deti na základných školách do konca roka.

Vakcína Pfizer je zatiaľ pre mladšie ročníky preukázateľne neškodná aj bez úpravy. V Izraeli na jej klinické štúdie nečakali. Očkovaciu látku podali asi 600 deťom so závažnými komorbiditami vo veku od 12 do 16. Riskantný krok sa vydaril, deti získali imunitu bez závažných vedľajších účinkov.

„Nezaznamenali sme žiadne závažné vedľajšie účinky, dokonca aj ľahké príznaky boli pomerne zriedkavé. To je povzbudivé,” povedal vedúci izraelskej pracovnej skupiny pre vakcináciu Boaz Lev.

AstraZeneca očkuje aj školákov

Oxfordská výskumná skupina testuje od februára AstraZeneca aj na deťoch vo veku 6 až 17 rokov. Do štúdie zaradili 300 dobrovoľníkov. Až 240 z nich dostalo vakcínu proti COVID-19, zatiaľ čo zvyšok dostal kontrolnú vakcínu proti meningitíde. Tá sa už používa, a preto sa dá očakávať, že spôsobí podobné reakcie ako iné vakcíny, napríklad bolestivosť v mieste vpichu.

Testovaním mladších ročníkov chce spoločnosť dokázať, že jej ampulky sú bezpečné aj pre deti, ktoré majú závažné zdravotné problémy a v prípade nákazy im hrozí ťažší priebeh ochorenia.

Posledná schválená vakcína na území Európskej únie, Johnson & Johnson, avizovala, že pre kategóriu od 12 do 18 rokov bude dostupná približne v októbri. Komplikácií sa neobáva, tento konkrétny typ vakcíny sa v minulosti používal v nižších vekových skupinách pri iných chorobách.

„Vakcína AdVac 26 sa často používala naprieč širokými vekovými skupinami, mladými aj starými v Afrike, keď sme ju vyvíjali pre iné ochorenia, ako je ebola a HIV. Máme preto dôvod na optimizmus, čo sa týka bezpečnostného profilu v tejto populácii pacientov, ale aj tak musíme robiť klinickú štúdiu,“ uviedol generálny riaditeľ Alex Gorsky.

Rozhoduje ich rola prenášačov

Zatiaľ čo AstraZeneca očkovanie detí pod päť rokov neplánuje, Johnson & Johnson je odvážnejší. Imunitnú reakciu, ako aj nežiaduce účinky plánuje sledovať aj na novorodencoch a tehotných ženách v druhom a treťom trimestri.

Zaradenie detí do očkovacieho programu je skôr otázkou ich úlohy pri prenose vírusu. Pre získanie kolektívnej imunity a potlačenie tvorby nových variantov SARS-CoV-2 sa stáva nevyhnutným.

Hromadné dobrovoľné očkovanie detí sa začne až po tom, keď klinické štúdie dokážu, že deťom nehrozia závažné vedľajšie účinky a ampulky im vytvoria imunitu na úrovni dospelých jedincov.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.