Zrejme najvýznamnejší slovenský kartograf a zememerač, spolupracovník Mateja Bela a prvý slovenský inžinier. Samuel Mikovíni bol všestranne založený učenec i pedagóg, ktorý si istotne zaslúži väčšie uznanie nielen na Slovensku.

Ohľadom Mikovíniho narodenia máme dva rozdielne údaje. Uvádza sa, že sa narodil v roku 1686 v Cinobani, časti Turičky. Niekedy sa ako miesto a čas narodenia píše rok 1700 a obec Ábelová, napríklad na pamätnej tabuli v Banskej Štiavnici.

Budúci inžinier sa narodil v rodine evanjelického farára a učiteľa Samuela Mikovíniho. Nižšie vzdelanie získal v Lučenci a v Banskej Bystrici, kde vynikal v matematike, fyzike i kreslení.

To predurčilo jeho ďalšiu životnú dráhu. V roku 1719 sa odišiel učiť medirytectvo do nemeckého Norimbergu, neskôr študoval na univerzite v Altdorfe matematiku. Pokračoval na univerzite v Jene a následne sa učil aj kartografiu vo Viedni.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.