Očkovanie tehotných a dojčiacich žien mRNA vakcínami je bezpečné, dokazujú prvotné štúdie. Navyše dokáže preniesť protilátky aj na plod.

Podľa medicínskych zvyklostí je neetické, aby boli tehotné ženy súčasťou klinických skúšok liekov či očkovacích látok. Aj pri testovaní vakcín proti SARS-CoV-2 ich preto vynechali.

Zistenia z Izraela však ukázali, že po nákaze britským kmeňom koronavírusu čelia tehotné ženy ťažšiemu priebehu ochorenia COVID-19. Izraelské ministerstvo zdravotníctva preto od januára odporúča tehotným ženám, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku nákazy, alebo majú komorbidity, aby sa dali zaočkovať.

Plod získava z očkovania pasívnu imunitu

Štúdia z Jeruzalema odhalila, že štepenie gravidných žien má o výhodu navyše. Od 20 matiek, ktoré počas tehotenstva zaočkovali mRNA vakcínou, sa cez placentu preniesli špecifické protilátky aj na plod a vytvorili mu pasívnu imunitu.

Množstvo protilátok IgG v pupočníkovej krvi korelovalo so zvyšujúcim sa časom od očkovania. Laicky povedané, čím dlhší čas uplynie medzi očkovaním a pôrodom, tým viac protilátok sa prenesie.

Vakcíny proti SARS-CoV-2 pre novorodencov zatiaľ nemáme, pasívna imunita by ich preto dokázala aspoň čiastočne chrániť. Protilátky IgG pretrvávajú v tele dospelého človeka roky. Nie je však isté, aké množstvo protilátok sa prenesie a ako dlho vydržia u novorodencov.

Zatiaľ iba malá vzorka

Výskum ukázal, že množstvo špecifických protilátok, ktoré sa cez placentu v tomto prípade prenieslo, je nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami protilátok vyvolaných vakcínou proti chrípke, čiernemu kašľu, osýpkam, rubeole a hepatitíde B.

Otázne tiež ostáva, kedy ženy očkovať. Všetky gravidné ženy z tejto štúdie zaočkovali v treťom trimestri. Je potrebné vyhodnotiť, či by skoršie očkovanie vybudilo podobné koncentrácie protilátok. Podľa niektorých vedcov by bolo vhodnejšie štepenie v druhom trimestri.

Približne po 17 týždňoch je placenta dostatočne vyvinutá na to, aby dieťaťu dodala značné množstvo protilátok. V tomto čase je zároveň organizmus matky schopný lepšie zvládnuť možné vedľajšie účinky vakcíny a neohroziť pritom zdravý vývin plodu.

Štúdiu uskutočnili na malej vzorke párov matiek a detí, a preto musia výsledky potvrdiť väčšie štúdie. Výskum musí ešte prejsť recenzným konaním.

Vakcíny mRNA sú pre tehotné a dojčiace ženy bezpečné

Rovnako situáciu vyhodnotili v Spojených štátoch, kde sa pokúsili určiť po očkovaní mRNA vakcínou od Pfizer/BioNTech a Moderny silu imunitnej odpovede a vedľajších účinkov u tehotných a dojčiacich žien.

Štúdia sa konala v čase od 17. decembra 2020 do 2. marca 2021 a zúčastnilo sa na nej 131 žien, z toho 84 tehotných, 31 dojčiacich a 16 netehotných.

Celkove 11 žien (13 percent) dostalo prvú dávku očkovacej látky v prvom trimestri, 39 (46 percent) v druhom trimestri a 34 (40 percent) v treťom trimestri.

Profily vedľajších účinkov medzi skupinami účastníčiek po očkovaní boli podobné. Po prvej ampulke hlásili najčastejšie únavu a bolesť v mieste vpichu v percentuálne rovnakých počtoch spomedzi všetkých troch skupín. Po druhej dávke zaznamenali najviac horúčku a zimnicu, pričom netehotné ženy dokonca častejšie než gravidné.

Lepšie ako prirodzená imunita?

Zo zistení vyplýva, že očkovanie mRNA vakcínami nie je pre ženy v druhom stave nebezpečné. Imunitná odpoveď po očkovacej látke bola rovnaká u tehotných a dojčiacich žien oproti netehotným ženám.

Ďalšou výhodou je množstvo špecifických IgG protilátok, ktoré si ženy po vakcinácii vytvorili. Hladiny protilátok kvantifikovali v sérach z pupočníkovej šnúry a materského mlieka a porovnávali ich s hladinou protilátok, ktoré si tehotné ženy vyvinuli 4 až 12 týždňov po prirodzenej infekcii koronavírusom.

Po nákaze SARS-CoV-2 nezískajú všetci ľudia prirodzenú imunitu. Pri vakcinácii sa ale protilátky našli vo všetkých vzorkách z pupočníkovej krvi a materského mlieka. Ich hladiny boli dokonca vyššie ako vyvolané infekciou SARS-CoV-2 počas tehotenstva.

Najnižšiu hladinu protilátok mala žena, ktorá dostala prvú dávku vakcíny 17 dní pred pôrodom, čo potvrdzuje hypotézy, že dlhší čas imunizácie v gravidite posilňuje prenos protilátok na plod.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.