Vladimír Palko sa stal rytierom Rádu svätého Gregora, ocenenie mu odovzdal biskup František Rábek.

Bola to jednoduchá slávnosť, uskutočnila sa na konci súkromnej omše, ktorú slávil biskup František Rábek. Všetko bolo skromné, neokázalé, a v tej jednoduchosti prirodzene krásne.

Na konci omše, ktorá je dnes vzácnejšia než kedykoľvek, zazneli tieto slová, najskôr latinsky a potom po slovensky:

„František, Najvyšší Veľkňaz: Na základe nám predloženej žiadosti, ktorú sme ochotne prijali, a z ktorej poznávame, že si veľmi zaslúžilý o dobro Cirkvi a katolíckych záležitostí, ako svedectvo zjavného prejavu našej vďačnosti, Teba, Vladimír Palko z Bratislavskej arcidiecézy, ustanovujeme a vyhlasujeme za rytiera komendátora Rádu svätého Gregora Veľkého civilnej triedy a udeľujeme Ti právo používať všetky privilégiá, ktoré sú spojené s touto hodnosťou.“

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.