Opatrenia proti čínskemu vírusu postihujú predovšetkým chudobných a mladých. Prehlbujú nerovnosti v spoločnosti. Náklady nesie súkromný sektor, predovšetkým podnikatelia. Následkom môže byť väčšia polarizácia spoločnosti a menší blahobyt v budúcnosti.

Už dlhšie vieme, že čínsky vírus nemeria každému rovnako. Diskriminuje podľa pohlavia, veku i zdravotného stavu. V starších vekových skupinách zrejme prehĺbi existujúcu nerovnováhu medzi počtom mužov a žien. Podstatnejšie než demografické nerovnosti vyvolané pandémiou však budú spoločenské nerovnosti, ktoré vyvolávajú protipandemické opatrenia.

Prijaté opatrenia nemajú zďaleka rovnaké následky pre všetky skupiny obyvateľov. Rozdiely kopírujú staré deliace línie v spoločnosti – podľa bohatstva a príjmu, spoločenského postavenia, pohlavia, veku a v multietnických štátoch i podľa rasy. Ekonómovia nerovnosť často nevnímajú ako hlavný problém. No nie je nerovnosť ako nerovnosť.

Chudobní proti bohatým

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.