Výskyt krvných zrazenín po podaní vakcíny firmy AstraZeneca vo všeobecnosti nestúpol. Európska lieková agentúra však priznáva, že sa zvýšil počet vzácnych ochorení súvisiacich so zrážaním krvi. Nemci a Nóri tvrdia, že tento súvis dokázali.

Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok uviedla, že podávanie vakcíny firmy AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Zdôraznila, že výhody prevažujú nad rizikami.

"Výbor dospel k jasnému vedeckému záveru: ide o bezpečnú a účinnú vakcínu," uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka EMA Emer Cooková po tom, čo sa prípadom zaoberal Výbor na hodnotenie rizík liekov (PRAC).

"Výbor tiež dospel k záveru, že vakcína nie je spojená so zvýšením celkového rizika tromboembolických príhod alebo krvných zrazenín," dodala Cooková.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.