O pozíciu sa uchádza Pavol Naď z košického krajského súdu. Má podporu predsedu Súdnej rady Jána Mazáka.

Jediným uchádzačom, ktorý sa do dnešnej uzávierky prihlásil na post prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS), je Pavol Naď, 59-ročný predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach. V súčasnosti je na stáži na Najvyššom súde v Bratislave.

Návrh na tohto uchádzača podala Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach a na tú istú osobu aj dvaja členovia Súdnej rady Ján Mazák, ktorý je aj jej predsedom, a Martin Michalanský.

Mazák podľa vyjadrenia pre Štandard pozná navrhnutého uchádzača len z jeho profesionálnej kariéry. „Ako sudca sa vyznačuje, ako sa to všeobecne uznáva v sudcovských kruhoch, vysokou kvalitou rozhodovacej činnosti a pevným morálnym profilom,“ hovorí predseda Súdnej rady. Podľa neho Naď „predložil mimoriadny kvalitný projekt budovania a riadenia Najvyššieho správneho súdu“. „Z jeho motivačného listu vyplýva, že sa uchádza o tento vrcholový post výlučne preto, aby sa NSS stal praktizujúcim súdom a nielen súdom na papieri,“ dodáva.

NSS vznikol 1. januára tohto roka a činnosť má spustiť 1. augusta. Pôsobiť v ňom majú tri desiatky sudcov. Ak nebude k tomuto termínu obsadený, jeho doplnenie bude už v kompetencii prvého predsedu NSS.

V prvom kole sa s kandidatúrou prihlásil tiež iba jediný uchádzač Jaroslav Macek. Ten sa však napokon kandidatúry vzdal. Urobil tak po tom, ako sa na začiatku marca oboznámil so zoznamom 36 uchádzačov o post sudcu NSS. Implementovanie projektu by bolo podľa neho vylúčené, ak by NSS personálne neobsadili z podstatnej časti sudcovia súčasného správneho kolégia Najvyššieho súdu. A to malo nastať, pretože z Najvyššieho súdu sa prihlásili na posty v NSS iba štyria sudcovia. Druhé kolo na obsadenie 29 miest sudcov NSS vyhlásil Mazák 9. marca s uzávierkou prihlášok do 6. apríla.   

Po odstúpení Maceka Mazák vyhlásil, že bude hľadať ďalšieho kandidáta na najvyššiu funkciu NSS. Jeho zámer sa prihlásením Naďa naplnil. Voľba predsedu NSS sa v Súdnej rade uskutoční 20. apríla.  

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.