Prihlásiť sa

Španielski biskupi po schválení eutanázie: Je čas na výhradu vo svedomí

t_Spain_Euthanasia_Law373723767914 Ľudia demonštrujúci za nový zákon o eutanázii. Foto: AP/Paul White

Španielsko je ďalšou európskou krajinou, ktorá schválila eutanáziu. Hľadalo sa riešenie, ako sa vyhnúť utrpeniu tým, že sa zapríčiní smrť trpiacich, hovorí generálny tajomník Španielskej biskupskej konferencie Luis Javier Argüello. Vyzýva, aby bola lekárom umožnená výhrada vo svedomí.

„Dnes sme ľudskejšou, spravodlivejšou a slobodnejšou krajinou,“ povedal premiér Pedro Sánchez po hlasovaní. Španielsky parlament schválil takzvané „právo na dôstojnú smrť“ s 202 hlasmi oproti 141 v jeho neprospech, zatiaľ čo dvaja poslanci sa zdržali.

Právna norma má regulovať a depenalizovať eutanáziu. Uprednostnila sa smrť pred paliatívnou liečbou, a neexistuje ani právo na smrť, hovoria kritici. Španielsko sa stane jednou z mála krajín na svete, kde je eutanázia povolená a zároveň regulovaná.

„Tento zákon reguluje a depenalizuje eutanáziu za určitých jasne definovaných podmienok a dostatočných záruk, ktoré zaručujú absolútnu slobodu voľby a vylučujú akýkoľvek vonkajší tlak“, píše sa v novej právnej úprave Kongresu poslancov, ktorú propagovali vládni socialisti. Do platnosti má vstúpiť do troch mesiacov.

Nato, aby došlo k takzvanej dobrej smrti, teda eutanázii, pacient musí „trpieť vážnou a nevyliečiteľnou chorobou alebo vážnym, chronickým a invalidizujúcim stavom“.

Najnovšia norma upravuje samotnú eutanáziu ako „priame podanie látky pacientovi zo strany kompetentného zdravotníckeho pracovníka“ a lekársku asistovanú samovraždu ako „predpisovanie alebo výdaj látky pacientovi zo strany zdravotníckeho pracovníka takým spôsobom, že (pacient) ju použije sám, aby si spôsobil vlastnú smrť“.

Na rozdiel od iných európskych krajín schválený návrh zákona uzákoňuje sériu krokov, ktorá môže viesť k oddialeniu až zrušeniu rozhodnutia o eutanázii, pripomenul denník El País. Pred samotným zákrokom sa má vyjadriť lekár, ďalší profesionál a tím menovaný autonómnou komisiou.

Predseda združenia Právo na dôstojnú smrť (Derecho a morir) Javier Velasco pre španielske periodikum vysvetlil, že schválený zákon „mnohým ľuďom ušetrí veľa utrpenia. O eutanáziu požiada len málo ľudí, ale zákon bude prospešný pre celú spoločnosť“.

Skúsenosť z iných štátov ukazuje, že počet zákrokov vedúcich k usmrteniu sa bude zvyšovať s väčším povedomím o zákone medzi občanmi, zdravotníckymi pracovníkmi a úradmi, dodal Javier Velasco.

Kultúra života a výhrada vo svedomí, neexistuje právo na smrť

„Je to zlá správa,“ komentoval generálny tajomník Španielskej biskupskej konferencie Luis Javier Argüello. Podľa neho je najvyšší čas na výhradu vo svedomí pre zdravotných pracovníkov a podporu kultúry života:

„Bohužiaľ sa hľadalo riešenie, ako sa vyhnúť utrpeniu tým, že sa zapríčiní smrť tých, ktorí trpia. Je dramatické, že v Španielsku ročne zomrie 60-tisíc ľudí, ktorí zomierajú s bolesťami, čo je možné napraviť vhodnou politikou paliatívnej starostlivosti.“

Kritici tejto legislatívy ďalej podčiarkujú, že eutanázia nie je lekársky zákrok a nemožno preto hovoriť „o práve“. Navyše pacienta vraj ešte viac zbavuje ochrany, lebo tretia osoba, člen rodiny alebo aj lekár by mohli podpísať žiadosť o eutanáziu v prípade, ak to pacient nemôže urobiť. Politická strana Vox varovala, že sa obráti na Ústavný súd, a ak sa dostane k moci, zákon zruší

Eutanáziu či asistovanú samovraždu v rôznej miere upravuje niekoľko ďalších krajín vrátane Belgicka, Holandska a Luxemburska. Portugalský ústavný súd tento týždeň zamietol podobný zákon a Ústavný súd v Taliansku sa pred dvomi rokmi pozitívne vyjadril o jednom prípade asistovanej samovraždy. Podľa neho za určitých podmienok nemožno trestať toho, kto uľahčí pacientovi jeho úmysel odísť zo sveta. Týka sa to však iba pacientov, ktorí sú nažive len vďaka podpornej liečbe alebo postihnutých nezvratnou smrteľnou chorobou.


Bohumil Petrík