Hovorí sa, že keď budeme správne načúvať Bohu prostredníctvom Biblie, dostaneme odpovede na mnohé životné otázky. Ako sa ale dá naučiť načúvať niečomu, čo je tisíce rokov staré? 

Predtým, ako sa pustím do zamyslenia o čítaní Božieho slova, musím pripustiť, že nie som odborník, nie som teológ a ani biblista. To, čo budete nasledujúcich pár minút čítať, sú zamyslenia obyčajného chlapca, ktorý v každodennosti hľadá Boha. Moje zamyslenia vás môžu inšpirovať, no nie je to žiadne veľké náboženské učenie. Poďme na to.

Historický exkurz

Aby sme boli v obraze, dajme si malý historický exkurz. Biblia v podstate nie je len jediná kniha. Je to akási knižnica, ktorá obsahuje 73 rôznych kníh a bola vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti: Starý zákon, ten má 46 kníh, a Nový zákon, ten ich má 27. Niekedy sa v Biblii hovorí aj o Novej a Starej zmluve. Stará pochádza zo zmluvy uzavretej medzi praotcami Izraela (Abrahámom, Mojžišom) a Bohom a Novú zmluvu chápeme ako zmluvu medzi ľuďmi a Bohom uzavretú prostredníctvom Ježiša Krista.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.