Hovorí sa, že keď budeme správne načúvať Bohu prostredníctvom Biblie, dostaneme odpovede na mnohé životné otázky. Ako sa ale dá naučiť načúvať niečomu, čo je tisíce rokov staré? 

Predtým, ako sa pustím do zamyslenia o čítaní Božieho slova, musím pripustiť, že nie som odborník, nie som teológ a ani biblista. To, čo budete nasledujúcich pár minút čítať, sú zamyslenia obyčajného chlapca, ktorý v každodennosti hľadá Boha. Moje zamyslenia vás môžu inšpirovať, no nie je to žiadne veľké náboženské učenie. Poďme na to.

Historický exkurz

Aby sme boli v obraze, dajme si malý historický exkurz. Biblia v podstate nie je len jediná kniha. Je to akási knižnica, ktorá obsahuje 73 rôznych kníh a bola vytvorená v priebehu asi 1 500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti: Starý zákon, ten má 46 kníh, a Nový zákon, ten ich má 27. Niekedy sa v Biblii hovorí aj o Novej a Starej zmluve. Stará pochádza zo zmluvy uzavretej medzi praotcami Izraela (Abrahámom, Mojžišom) a Bohom a Novú zmluvu chápeme ako zmluvu medzi ľuďmi a Bohom uzavretú prostredníctvom Ježiša Krista.

Každé náboženstvo má svoju svätú knihu, z ktorej čerpá svoje učenie a hodnoty. Či už je to Korán, Tóra, Biblia, každá táto kniha nejakým spôsobom inšpiruje ľudí ku konaniu dobra. Nikto nemôže poprieť, že niečo príťažlivé na Biblii naozaj bude, keďže podľa Guinnessovej knihy rekordov sa jej doteraz predalo päť miliárd výtlačkov a za svoju dvetisícročnú históriu inšpirovala nespočetne veľa ľudí. 

Ako však dnes čítať prastarú svätú knihu plnú archaizmov, o ktorej nám duchovní otcovia hovoria, že sa nám cez ňu prihovára Boh? Má to v dnešnej dobe vôbec zmysel?

Čo vidí bradatý hipster na čítaní veľkej starej knihy? 

Mne osobne dodáva pokoj, rozvahu, inšpiráciu a priestor na vytváranie osobného vzťahu s Bohom.

Napriek tomu, že Sväté Písmo je dvetisíc rokov staré, nachádzam v ňom odpovede na životné otázky, ktoré potrebujem zodpovedať dnes. Nachádzam tam povzbudenie, inšpiráciu a paradoxne sedí na mnoho vecí, ktoré v živote prežívam. Biblia je akosi zázračne aktuálna.

Čo sa týka samotného čítania, určite je nevyhnutná pomoc Ducha Svätého. Keď Bibliu človek číta len tak, bez toho, aby sa modlil, nedáva to zmysel. Je to nuda. Čítanie Biblie rovná sa modlitba. Teda, malo by to tak byť. Duch Svätý je ten, ktorý do toho vnáša život. Modlím sa k Duchu Svätému, aby mi ukázal, čo je v tom Božom slove pre mňa dnes podstatné. Ak máme hovoriť aj čisto prakticky, veľmi odporúčam rôzne aplikácie, napríklad YouVersion, ktorá vás sama šikovne prevádza štúdiom Božieho slova. 

Ilustračný obrázok. Foto: Ben White/unsplash.com

Metódy čítania Božieho slova

Ako prakticky čítať Sväté Písmo? Existuje nejaký návod? Postup? Keďže Cirkev má dvetisícročnú tradíciu, už sa tu trošku koketovalo s tým, ako to robiť. Je veľa odborníkov, teológov, biblistov, ktorí sa tomu profesionálne venujú, no žiadna z metód podľa mňa nemá byť striktná. Ide skôr o ponuku, návod, pomocou ktorého môže čitateľ nájsť svoj vlastný štýl čítania. Predstavím vám najznámejšie postupy, ako z Biblie vyťažiť čo najviac.

Prvou metódou je Leanapas. Začína sa úvodnou modlitbou, pokračuje čítaním dennej pasáže z Písma, opätovným prečítaním pasáže, analýzou textu a aplikáciou do nášho každodenného života. V praxi to môže byť pokojne jedno slovo, ktoré vám udelí smerovanie na celý váš deň.

Ďalšou metódou je Lectio Divina. Metóda sa začína prečítaním konkrétnej pasáže Písma, následnou meditáciou, teda uvažovaním nad textom a kontempláciou toho, čo mi Boh prostredníctvom Biblie chce povedať. Áno, môže to znieť čudne, že mi chce Boh niečo povedať, ale presne o tom je čítanie Písma. Obklopujete sa textami, ktoré pramenia z Božej vôle, a potom vám v rôznych situáciách napadajú riešenia pochádzajúce od Ducha Svätého.

Metóda sformovaná v Afrike sa začína prečítaním pasáže nahlas a dvakrát. Pokračuje zapisovaním si dojmov, pozorovaním textu na základe otázok: čo, kto, prečo a ako robí jednotlivé veci v texte? Následne sa snažíme si text privlastniť, to znamená, uvedomovať si, ako môže vďaka konkrétnemu textu rásť moja viera.

Ďalšie metódy si môžete pozrieť tu.

Ako som si tak študoval všetky metódy čítania Písma, zistil som, že ja osobne používam akúsi hybridnú metódu. Začínam stíšením, pozvaním Boha do modlitby a následnou meditáciou nad Písmom. Niekedy sa snažím navodiť si atmosféru zapálením sviečky a pustením ambientnej hudby. Toto môže byť niekedy aj dvojsečná zbraň, pretože by sme sa mohli príliš upínať na atmosféru a zabudnúť na podstatu. 

Je skvelé, keď si otvoríte aplikáciu Biblie len tak na ulici, bez akejkoľvek prípravy. Určite to skúste. Dáva to príležitosť Duchu Svätému pôsobiť tam, kam by sme ho reálne nikdy nepozvali.

Dúfam, že som vás trošku inšpiroval do štúdia Biblie a otvoríte túto zaujímavú knižku aspoň raz za týždeň. Váš život sa zmení. Verte mi.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.