Nová rezolúcia je nový škandál. Rastie aj arogancia. Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune podľahol vlastným dezinterpretáciám a úplne dopletený útočí na Poľsko.

Európsky parlament schválil 11. marca ďalšiu šialenú rezolúciu a vyhlásil územie EÚ za zónu slobody pre LGBTI. Hlasovalo za ňu 492 europoslancov, proti bolo 141, zdržalo sa 46. Rezolúcia je zameraná najmä proti Poľsku, už asi tretia za posledné dva roky. Ale aj proti Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku.

Bojujú proti dezinformáciám, okrem tých, ktoré sami vymyslia

Osvetľovacia kampaň proti dezinformáciám je témou posledných rokov. Koľkokrát sme tie ustarostené hlasy počuli v rádiu, videli hovoriace hlavy na obrazovkách. Ako treba obetavo bojovať proti dezinformáciám. Ruským, extrémistickým a neviem, akým ešte. Samozrejme, musí sa to robiť aj na úrovni EÚ, taká je to veľká výzva. Veď nič proti tomu.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.