V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. Našou prvou reakciou je často sklamanie a následne reakcia – rezignácia alebo vzbura.

Dnes v Cirkvi slávime sviatok svätého Jozefa. Tento muž sa tiež ocitol v okolnostiach, ktorým nerozumie a zdajú sa mu tajomné. No necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, prebral za ne zodpovednosť a urobil ich súčasťou svojho príbehu. Cesta, ktorú nám svojím postojom ukazuje, nie je cestou objasňovania, ale cestou prijímania. Často iba týmto zmierením sa s okolnosťami a ich prijatím začíname vidieť väčší príbeh a hlbší zmysel. Ako kedysi dávno starozákonný Jób, ktorý na výzvu svojej manželky, aby sa vzbúril za všetko zlo, čo sa mu deje, odpovedá: „Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ (Jób 2, 10)

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.”

Mt 1, 20-21.24a

Jozefov príklad nie je pasívne zmierenie sa so všetkým. Je to muž odvážny a veľmi aktívny. Čerpá od Boha silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými jeho protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. Vďaka tejto sile je aj pre nás príkladom toho, ako sa zmieriť s našou konkrétnou históriou, aj keď ju úplne nechápeme.

Takisto ako Boh povedal Jozefovi: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa,“ opakuje aj nám: „Nebojte sa!“ Musíme odložiť hnev a sklamanie a bez akejkoľvek svetskej rezignácie, no s nádejou a odvahou prijať aj to, čo sme si nezvolili, no predsa to existuje. Takéto prijatie života nás otvorí pre jeho skrytý význam. Život každého z nás sa môže zázračne znovuzrodiť, ak nájdeme odvahu žiť podľa toho, čo nám ukazuje evanjelium. A nezáleží na tom, či sa teraz zdá, že všetko ide zlým smerom a že niektoré veci už nemožno napraviť. Boh môže dať vyklíčiť kvetom aj medzi skalami. V tejto širšej perspektíve dáva viera zmysel každej udalosti, tak radostnej, ako aj smutnej.

Veriť neznamená nachádzať ľahké a uspokojivé riešenia. Viera, ktorej nás učil Kristus, je naopak taká, akú vidíme u svätého Jozefa. On nehľadal nejaké rýchle riešenia, ale čelil realite „s otvorenými očami“, prijímajúc osobnú zodpovednosť. 

Svätý Jozef, uč aj nás prijímať život s odvahou a rozhodnosťou!

(Autor povzbudenia vychádzal z myšlienok pápeža Františka v apoštolskom liste Patris corde.)

Denné povzbudenie si môžete vypočuť každý deň ako podcast na stránke denníka Štandard i na Spotify, YouTube, Google Podcast či Apple Podcast.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.