Muži sú v prístupe k prevažne ženským zamestnaniam diskriminovaní. Naopak toto tvrdenie už neplatí. Vyplýva to zo spoločnej štúdie univerzity vo švédskom Linköpingu a kalifornskej univerzity v meste Irvine. Hoci sa výskumníci zamerali iba na švédske reálie, ubezpečujú, že ich zistenia sú v súlade s poznatkami z iných krajín.

Rozdielne postavenie mužov a žien na pracovnom trhu je často diskutovanou témou. Kým niektoré príslušníčky nežnejšieho pohlavia sa cítia znevýhodnené údajne nižším mzdovým ohodnotením či množstvom neplatenej práce, pri mužoch sa často skloňuje násobne vyššia fyzická záťaž alebo početnosť pracovných úrazov.

Do plodnej debaty o tom, kto, kedy a ako je v tomto smere ukrátený, sa najnovšie zapojili aj výskumníci z oblasti ekonómie Ali Ahmed a Mark Granberg z univerzity vo švédskom Linköpingu a Shantanu Khanna pôsobiaci na kalifornskej univerzite v meste Irvine. Tí sa totiž rozhodli preskúmať, ako sú obe pohlavia diskriminované v úvode samotného procesu, pri žiadostiach o zamestnanie.

Presnejšie, zisťovali, či sú muži znevýhodňovaní v prístupe k zamestnaniam, v ktorých dominujú ženy (napríklad zdravotné sestry či učiteľky v materských školách). A či sú naopak ženy diskriminované pri žiadostiach o prácu v rámci povolaní, ktoré sa chápu ako prevažne mužské (automechanici, pracovníci v IT sektore a podobne).

Chlapi ťahajú za kratší koniec

Zamestnávateľom za týmto účelom rozposlali približne 3 200 fiktívnych žiadostí o prácu v 15 rôznych oblastiach od prevažne ženských, cez zmiešané až po prevažne mužské. Následne zaznamenávali, či vymyslený žiadateľ obdržal odpoveď, a ak áno, aká bola. Nezameriavali sa pritom na celý svet, ale výskum izolovali na Švédsko. Na krajinu, ktorá vyniká vysokou úrovňou rovnosti medzi pohlaviami.

„V tejto štúdii kombinujeme údaje z troch predchádzajúcich štúdií s cieľom posúdiť rodovú diskrimináciu pri prijímaní do zamestnania vo Švédsku. Zatiaľ čo tieto štúdie boli pôvodne určené na meranie diskriminácie iných skupín, ich koncepcia umožňuje testovanie aj rodovej diskriminácie,“ priblížili vedci.

Výsledky sú prekvapivé. Zo zozbieraných údajov totiž vyplynulo, že muži, ktorí požiadajú o prácu v prevažne ženských zamestnaniach, majú omnoho menšiu šancu, že dostanú pozitívnu odpoveď než ženy. Tie však v prístupe k prevažne mužským povolaniam podľa zistení diskriminované vôbec nie sú. Pre zaujímavosť, najťažšie bolo pre mužov uspieť v získaní pozície upratovača.

Priepasť je značná

Celková pozitívna miera reakcií všetkých zamestnávateľov bola vyššia u žien ako u mužov o takmer 5 percentuálnych bodov. Rozdiel vystrelili nahor najmä reakcie zamestnávateľov v povolaniach, v ktorých dominujú ženy. U uchádzačiek bola v tomto prípade pravdepodobnosť kladnej odpovede asi o polovicu vyššia ako u uchádzačov.

„Nenašli sme žiadny dôkaz o diskriminácii v mužských a zmiešaných zamestnaniach; odhady sa významne nelíšili od nuly. V povolaniach, v ktorých dominujú ženy, však bola zjavná, dôsledná a veľká diskriminácia mužov,“ uvádza sa.

O dôvodoch, pre ktoré tieto rozdiely vznikli, sa môže len špekulovať. Výskumníci však hovoria, že medzi faktory môže patriť aj obava zamestnávateľov z vyšších mužských platových nárokov, ľahšie prijímanie žien z dôvodu povedomia o ich diskriminácii v spoločnosti, rodové stereotypy či konanie v súlade s očakávaním budúcich spolupracovníkov a zákazníkov firmy.

Vraj ide o porušenie ľudských práv

„Bez ohľadu na to, či diskriminácia vychádza z vkusu zákazníkov, spolupracovníkov alebo zamestnávateľov, alebo je založená na štatistických motiváciách, stále ide o porušenie ľudských práv,“ prízvukujú autori štúdie.

Štúdiu, ktorá je vraj v súlade s predchádzajúcimi zisteniami z iných vyspelých štátov (Anglicko, Austrália či Francúzsko), analytici vypracovali s finančnou podporou Švédskej rady pre výskum. Na prelome januára a februára tohto roka bola uverejnená aj vo vedeckom časopise PLOS One a úspešne prešla odborným posudkom. Univerzita v Linköpingu o nej na svojom webovom sídle informovala koncom februára.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.