Zväzky osôb rovnakého pohlavia sú hriešne a nie sú v súlade s Božím plánom. Rozhodla o tom Kongregácia pre náuku viery po konzultácii s pápežom Františkom. Tieto zväzky preto nemožno žehnať, aj keď môžu mať pozitívne prvky. Píše sa to v texte z 22. februára tohto roku, ktorý dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice.

„Je nevyhnutné, aby to, čo sa požehnáva, bolo objektívne a pozitívne v poriadku [ordered], aby získalo a vyjadrilo milosť podľa Božích plánov vpísaných do stvorenstva,“ píše najvyššie postavené vatikánske dikastérium.

„Nie je povolené udeliť požehnanie vzťahom alebo partnerstvám, aj stabilným, ktoré zahŕňajú sexuálnu aktivitu mimo manželstva (mimo nerozlučiteľného zväzku muža a ženy otvorenému pre život), ako je to v prípade zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia. To, že v týchto vzťahoch sú prítomné pozitívne prvky, ktoré si treba vážiť a oceniť, nemôžu ospravedlniť tieto vzťahy a spraviť ich legitímnymi objektmi cirkevného požehnania, lebo pozitívne prvky existujú v kontexte zväzku nezriadeného s plánom Stvoriteľa.“

Kongregácia pre náuku viery preto potvrdila svoje doterajšie stanovisko: „Cirkev nemá a nemôže mať moc posvätiť zväzky osôb rovnakého pohlavia vo vyššie uvedenom zmysle.“

Súčasne uznáva, že aj v cirkevnom prostredí vznikajú návrhy na požehnanie ľudí v takýchto zväzkoch, ktoré sú „motivované úprimným želaním prijať a sprevádzať homosexuálne osoby, ktorým navrhujú cesty na rast vo viere“.

Požehnania musia byť v súlade so sviatosťami

Kongregácia však podčiarkuje, že „požehnania spadajú pod kategóriu sviatostí,“ a preto musia byť v súlade s ich podstatou, čo v tomto prípade nie je možné.

Inak by totiž boli akousi imitáciou manželského požehnania pre ľudí, ktorí uzavreli sviatosť manželstva, „zatiaľ čo v skutočnosti neexistujú absolútne žiadne dôvody na to, aby sa homosexuálne zväzky považovali akýmkoľvek spôsobom za podobné alebo dokonca vzdialene analogické Božiemu plánu pre manželstvo a rodinu“.

Dokument vatikánskeho dikastéria, ktorý dbá na dodržiavanie a čistotu katolíckej doktríny, je reakciou na otázku, či duchovní môžu požehnať takzvané homosexuálne zväzky. Negatívna odpoveď, pod ktorou je podpísaný prefekt Kongregácie kardinál Luis Ladaria, zároveň zdôrazňuje, že v žiadnom prípade neodsudzuje jednotlivých homosexuálov. O znení dokumentu bol informovaný aj pápež František, ktorý súhlasil s jeho uverejnením.

Pápež František mal minulý rok vo filme podporiť právnu ochranu pre registrované partnerstvá homosexuálov a odobriť nutnosť zákonov, ktoré takýto zväzok povolia. Jeho editované vyjadrenia zo strany tvorcov filmu vyvolali búrlivú debatu a Vatikán potom upresnil, že jeho slová sa týkali len právnej oblasti, a nie oblasti cirkevnej.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.