Do Afriky prišiel ako dobrovoľník, neskôr už ako zamestnanec Charity. Posledných päť rokov je jeho druhým domovom Uganda a Rwanda, kde pôsobí Slovenská katolícka charita. O tom, aké môžu mať Európania mylné predsudky, čo sa naučil počas mesiacov v Afrike, aj to, v čom nám môžu byť Afričania vzorom, priblíži Martin Vittek.

Po rokoch strávených striedavo na Slovensku a v Afrike, aké najväčšie problémy vidíš na čiernom kontinente? 

Najväčší problém, ktorý vidím v Ugande, kde som strávil v rámci afrických krajín najviac času, je nedostatok príležitostí. Mnohí tunajší ľudia sú veľmi šikovní a pracovití. Často však nemôžu poslať svoje deti do škôl z dôvodu nedostačujúceho príjmu. Slabá zdravotná starostlivosť a nedostatok lekárov majú takisto nepriaznivý vplyv na miestne obyvateľstvo.

S akými nepravdivými predsudkami môže zápasiť Európan, keď navštívi Afriku?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.