Pandémia má vplyv na všetkých a v spoločnosti sa už z opatrení a dlhotrvajúceho sociálneho dištancu šíri skepsa a obavy. Arcibiskup pražský a primas český, kardinál Dominik Duka preto prichádza v týchto ťažkých dňoch so slovami vďaky a povzbudenia.

Pražský arcibiskup vo svojom najnovšom povzbudení na portáli Aktualne.cz píše o dosahu pandémie na životy ľudí. Upozorňuje pritom na pozitívne príklady, ktoré v súčasnej situácii slúžia ako dobrý vzor pre ostatných.

„Aj keď sa v spoločnosti stále viac šíri únava zo zdĺhavej epidémie, stále môžeme pozorovať nespočetné množstvo dobrých príkladov, hodných nasledovania, ktoré ukazujú hodnotu našej spoločnosti ako celku. Chcel by som preto pozdraviť, povzbudiť a poďakovať tým, ktorí by mali byť v školských laviciach, a namiesto toho sa rozhodli vydať k službe tam, kde je to potrebné,“ píše arcibiskup pražský.

Podľa českého kardinála patrí vďaka študentom lekárskych fakúlt, zdravotníckych odborov a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú v nemocniciach s covidovými pacientami. Duka pritom hovorí o dobrovoľníkoch s úctou aj preto, že má s podobnou prácou osobné skúsenosti ako vojenský zdravotník – lapiduch.

Stretnutie so smrťou

„Z počutia viem, že pre mnohých z personálu v prvej línii začína byť vnútorne neznesiteľné každodenné stretávanie sa so smrťou. Chcem vás uistiť, že som s vašimi pocitmi uzrozumený, poznám ich a modlím sa, aby ste dokázali vytrvať. Dokážem si predstaviť, že pre Vás mnohých je to zásah do života. Rozumiem ťažkostiam, aké Vám táto doba pôsobí – sám som v živote musel niekoľkokrát meniť svoje programy a projekty, priania a plány,“ dodáva arcibiskup pražský vo svojom povzbudení.

Duka v texte vyzýva ľudí, aby využili súčasnú situáciu na formovanie seba samých a na osobný rozvoj. Prosí pritom ľudí, aby boli k zdravotníkom starajúcim sa o chorých láskaví a pristupovali k nim s pochopením.

Rovnako sa kardinál obracia aj na dlhšie slúžiacich zdravotníkov, aby sa obrnili trpezlivosťou a mysleli pri práci so študentami a dobrovoľníkmi na svoje začiatky v praxi. „Určite tiež neboli ľahké. Odovzdávajte svoje skúsenosti s vľúdnosťou a nadhľadom, úroveň nastupujúcej generácie je predovšetkým vizitkou nás, služobne starších.“

Aj chorí by však mali podľa Duku robiť všetko preto, aby boli „dobrými pacientami“, ktorí majú trpezlivosť so svojimi ošetrovateľmi.

V závere komentára kardinál ďakuje aj nemocničným kaplánom a duchovným všetkých cirkví, ktorí sa aj v ťažkých podmienkach pandémie starajú o tú nemateriálnu stránku ľudského bytia a pomáhajú nielen pacientom so zvládaním duševných problémov spôsobených odlúčením od blízkych či hospitalizáciou. „Uisťujeme Vás o našej modlitbe, nezabúdame na vás,“ uzatvára arcibiskup pražský.

Dominik Duka je členom dominikánskeho rádu, 36. arcibiskupom pražským a od roku 2012 kardinálom. Za najnaliehavejšie témy súčasnosti, ktorými sa zaoberá, považuje ochranu ľudských práv a slobôd, ktoré spolu s kresťanstvom pokladá za vrchol našej civilizácie. V minulosti mu nebolo umožnené študovať na univerzite, nemohol vykonávať svoje kňazské povolanie, komunisti ho zavreli do väzenia a takmer 20 rokov sa za totality živil ako robotník. Podľa vlastných slov však svoje postoje ako človek ani ako kňaz nikdy neľutoval.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.