V januári tohto roka zomrelo o 68 percent viac ľudí ako počas predošlých rokov. Každý piaty zomretý v januári mal menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu, konkrétne o 36 percent. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR s tým, že ide o rekordný počet.

Podľa úradu ovplyvnila druhá vlna pandémie nového koronavírusu počty zomretých na Slovensku zásadným spôsobom. V súhrne za prvý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 8 650 ľudí. Podľa úradu je to o 3 500 osôb viac, ako bol priemer za posledných päť rokov. Ide o výrazne viac úmrtí ako počas minuloročného januára, konkrétne o 3 600 osôb viac.

"Celkové počty zomretých sú sledovanou štatistikou aj preto, aby bolo možné získať údaje o nadúmrtnosti v porovnaní s predošlými rokmi bez ohľadu na príčinu smrti. Následne vzniká priestor na sofistikovanejšie analýzy o celkovom vplyve takej vážnej situácie, akú zažívame posledný rok na spoločnosť," povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Nárast zomretých v skupine seniorov

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.