Vojtaššákova informácia z neovereného zdroja o podmienkach, do ktorých prichádzali vysídľovaní slovenskí Židia, bola zrejme jedným z dôvodov, prečo slovenská vláda prestala dôverovať Nemcom a zastavila deportácie. Nemci prezentovali vyvážanie Židov do Generálneho gubernátu na území dnešného Poľska ako osídľovaciu akciu, hoci skutočným cieľom bolo ich zatváranie do koncentračných táborov a násilné usmrcovanie. Postoj slovenských biskupov k vyvážaniu Židov môžeme napriek tomu hodnotiť ako slabo čitateľný a málo razantný.

Slovenskí biskupi nedávno odsúdili údajne neobjektívne a nepravdivé tvrdenia, ktoré podľa nich očierňujú dobré meno slovenského biskupa Jána Vojtaššáka. Nepresné a tendenčné vyjadrenia mal podľa nich vysloviť historik a archivár Johan Ickx v novej knihe o pápežovi Piusovi XII. a Židoch. Poďme sa pozrieť na vývoj v časoch prvej Slovenskej republiky, ako sa k postiho voči Židom stavala katolícka a evanjelická cirkev.  

V septembri 1941 prijala vláda Vojtecha Tuku nariadenie o právnom postavení Židov, pre ktoré sa rýchlo ujal názov Židovský kódex. Nariadenie vlády malo silu zákona, pretože takéto zmocnenie udelil vláde snem. Išlo o rozsiahly predpis, ktorý si Nemecká ríša pochvaľovala, lebo kopíroval jej norimberské zákony. Slovákov dokonca uvádzali za príklad ostatným.

Kódexom zbavili Židov na Slovensku zvyškov spoločenských i ľudských práv. Na rozdiel od predpisov platných do roku 1940, keď sa osobitné zákony vzťahovali na Židov podľa ich náboženstva, teraz už išlo o vymedzenia podľa pôvodu. Židia boli vytriedení na rasovom princípe a boli viditeľne označení žltou šesťcípou hviezdou.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.