Po predĺžení núdzového stavu o ďalších 45 dní sa odborná, ale aj laická verejnosť na Slovensku začala znova intenzívne zaoberať otázkou, či je jeho predlžovanie v súlade s ústavným zákonom. Ani ústavní právnici však nemajú na vec rovnaký názor. Svoj pohľad na problematiku poskytol pre Štandard aj predseda Súdnej rady SR a profesor občianskeho a európskeho práva Ján Mazák.

Núdzový stav zavedený na začiatku októbra sa mal skončiť 14. novembra, ale kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) rozhodol o jeho predĺžení o ďalších 45 dní, teda až do konca roka. Samotná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pritom vopred avizovala, že ak je potrebné predĺžiť núdzový stav, tak je za to, aby došlo k zmene ústavného zákona (č. 227/2002 Z. z.) takým spôsobom, aby reflektoval aktuálnu situáciu.

Zmena ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, ktorú navrhovala šéfka rezortu justície, by si však vyžadovala schválenie v parlamente, a teda aj viac času, ktorý vláda nemala.

V ústavnom zákone upravujúcom možnosti zavedenia núdzového stavu je jasne uvedené, že „núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní“.

Názor šéfa Súdnej rady

Predseda Súdnej rady SR a profesor práva na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach Ján Mazák pre Štandard uviedol, že na sporné vyhlásenia núdzového stavu sa treba pozrieť bez izolovaného prístupu k výkladu vyššie uvedenej vety, ktorá určuje maximálny možný čas, na ktorý je možné núdzový stav vyhlásiť.

Interpretácia vety spomínaného ústavného zákona, ktorá hovorí o vyhlásení núdzového stavu „v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“, sa podľa Mazáka niekedy primkýna len k použitým slovám. „Na jednej strane k nim nepatrí slovo opakovane vyhlásiť, kým na druhej strane je jasné, že 90 dní je 90 dní a najdlhšie je určenie maximálneho počtu dní núdzového stavu,“ uviedol šéf Súdnej rady pre Štandard.

Mazák ďalej pripomína, že niektorí odborníci na ústavné právo pripúšťajú opakované vyhlásenie núdzového stavu, ale iba na 90 dní. Objavujú sa však aj názory, že núdzový stav možno vyhlásiť aj nad 90-dňový konečný limit. Navyše je tu ešte jeden háčik, na ktorý profesor upozorňuje.

„Neviem si dosť dobre predstaviť výklad článku 5 ods. 2 ústavného zákona bez pochopenia článku 5 ods. 1 toho istého zákona,“ upozorňuje Mazák. Prvý odsek článku 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. hovorí, že „núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie“.

Šéf Súdnej rady uviedol, že na prvý pohľad nevidno v podmienkach na zavedenie núdzového stavu žiaden problém, ale ten podľa neho skutočne existuje. „Ak totiž dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, tak sa jej trvanie nedá obmedziť právnou normou na najviac 90 dní. Napokon, koronavírus sa usalašil na Slovensku už na podstatne dlhší čas, ako je 90 dní, a nezdá sa, že by v dohľadnej dobe už neohrozoval život a zdravie ľudí,“ vysvetlil.

Právny nezmysel?

Slovenský ústavodarca sa podľa Mazáka chtiac-nechtiac rozhodol obmedziť pandémiu na obdobie najviac 90 dní. „Ak je to niekomu divné alebo nepochopiteľné, tak má pravdu. Predsa národná rada nemôže rozhodnúť, že COVID-19 sa musí do 90 dní od vyhlásenia núdzového stavu pobrať kade ľahšie. A nemusí sa to podariť ani tej najlepšej vláde, hoci by sa mohlo zdať, že 90 dní je dosť na to, aby už nedochádzalo k ohrozovaniu životov a zdravia osôb pandémiou,“ tvrdí profesor.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Mazák uviedol, že záver je v tomto prípade rozpačitý. „Ohraničenie ohrozovania zdravia a životov ľudí pandémiou na dobu 90 dní je a bol by vždy právny nezmysel. Ak také ohrozenie napriek všetkým prijatým opatreniam trvá, tak vyhlásenie núdzového stavu najdlhšie na 90 dní sa stáva extrémne tvrdou prekážkou na ochranu života a zdravia osôb,“ povedal.

V závere vyjadrenia Mazák pre Štandard uviedol, že právnu bariéru v podobe 90-dňového limitu trvania núdzového stavu je potrebné nejakým spôsobom odstrániť. „Buď veľkorysým výkladom o možnosti vyhlásiť núdzový stav aj opakovane (rozhodnutie Ústavného súdu to nepriamo pripúšťa), alebo urýchleným doplnením článku 5 ods. 2 ústavného zákona o dve vetičky, ktoré budú rešpektovať to, že pandémia sa spravidla nedá zviazať ani poraziť za 90 dní,“ dodal predseda Súdnej rady pre Štandard.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.