Faktické zrušenie verejných bohoslužieb na Slovensku od Nového roka 2021, ktoré je aj dnes platné ako súčasť takzvaného covid automatu, považujem za nezákonné, pretože je v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach.

Ústava SR v čl. 24 potvrdzuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo, ktorého uplatňovanie má aj verejný a kolektívny rozmer a pokrýva štyri oblasti: bohoslužby, náboženské úkony, zachovávanie obradov a vyučovanie.

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy. Výkon týchto práv možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a iných slobôd.

Rozpor nielen s domácim právom

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.