Minister Gröhling zásadným spôsobom zmenil pravidlá schvaľovania didaktických prostriedkov. Odborné stanoviská budú potrebné v oveľa menšej miere a ministerstvo ich podľa novej smernice môže dokonca ignorovať.

O snahe ministra Gröhlinga liberalizovať školstvo sme už písali: v pripomienkovom konaní je návrh zákona, ktorým sa má liberalizovať trh s učebnicami, zrušiť overovanie alternatívnych vzdelávacích programov v praxi, zaviesť vágny princíp inkluzívneho vzdelávania a rešpektovania rozmanitosti, ako aj zaviesť povinnosť škôl vydávať potvrdenia o absolvovaní školy so zmenenými údajmi, ak dodatočne dôjde ku zmene pohlavia.

Hoci je tento návrh reformy školského zákona ešte len na začiatku legislatívneho procesu a nie je isté, v akej podobe prejde, minister Gröhling sa do liberalizácie trhu s didaktickými prostriedkami už pustil, a to zásadnou zmenou ministerských smerníc. Spravidla sa najskôr zmení zákon, až potom sa upravujú vykonávacie predpisy. Minister Gröhling zvolil opačný postup a do zásadných zmien sa pustil aj bez zmeny zákona.

Odborníci už nie sú potrební

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.