Po dvadsiatich rokoch prichádza Ján Šimulčík s novou knihou Éra samizdatu, v ktorej sa venuje významu slovenského najmä náboženského samizdatu.

Pred dvomi desaťročiami vydal historik a zapisovateľ oral history Ján Šimulčík knihu Svetlo z podzemia, ktorá sa venovala samizdatom a ich vychádzaniu v čase normalizácie. V novej knihe Éra samizdatu sa venuje Spoločenstvu Fatima a jej samizdatovej aktivite v rokoch 1974 až po rok 1989.

V roku 1974 vzniklo Spoločenstvo Fatima, ktorého hlavnými predstaviteľmi boli Silvester Krčméry a Vladimír Jukl. Za krátky čas sa k nim pridali len dvaja mladí ľudia Rudolf Fiby a Eugen Valovič. Celkom malý počet, ktorý prudko kontrastuje s tým, čo sa im následne podarilo vytvoriť v slovenskej spoločnosti. Fatima rástla pomaly a nikdy sa nestala masovou, v roku 1989 ich bolo len o niečo viac, a to 12 mužov a 12 žien.

Počas tajného účinkovania boli jedným z bodov ich činnosti a stretnutí práve informácie zo života cirkvi, ktoré sa na verejnosť nedostávali. To bol dôvod, prečo začali vznikať samizdaty. Ľudia okolo Jukla a Krčméryho mali potrebu informovať, a tým aj povzbudzovať veriacich na Slovensku.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.