Mutáciami môže vzniknúť aj supervírus, vakcíny nás pred takýmto scenárom chránia, hovorí Libor Grubhoffer, riaditeľ Biologického centra Akadémie vied ČR. Očkovanie je podľa neho planetárnym projektom najvyššieho významu a mali by sme doň investovať väčšie financie.

Ako ovplyvňujú mutácie vlastnosti vírusu?

Mutácie sú prirodzenou súčasťou životného cyklu vírusov. Mutácie sú dôležité pre vývoj života na našej planéte. Vírusy nemôžeme v pravom zmysle slova považovať za živé mikroorganizmy, keďže predstavujú makromolekulárne komplexy nukleových kyselín, proteínov, lipidov, sacharidov a život im vdýchne až vnímavá bunka. Dovtedy sú len akousi chemickou konštrukciou. Použitím genetického aparátu hostiteľskej bunky sa vírus dostane do replikačnej mašinérie, kedy sa delí genóm príslušného vírusu. Vtedy môžeme pozorovať chybnosť enzýmového aparátu, ktorý rozmnožuje genetickú informáciu, v prípade koronavírusov ide o RNA polymerázu. Koronavírusy sú unikátne v tom, že ide o jedinú skupinu vírusov, ktorá má vyvinutý reparačný mechanizmus.

Čo to znamená?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.