Obsadzovanie jednej z kľúčových inštitúcií v reforme ministerky Kolíkovej sa zadrháva. Sú za tým spory medzi ňou a sudcami Najvyššieho súdu. Napokon ich možno bude riešiť Ústavný súd, čo môže reformu oddialiť možno aj na jeden, dva roky.

Do výberového konania o posty sudcov Najvyššieho správneho súdu sa prihlásilo 36 uchádzačiek a uchádzačov. Pre Štandard to uviedla Veronika Müller, hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR. Sú medzi nimi štyria sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu. Väčšina pochádza z radov advokácie.

Najvyšší správny súd (NSS), ako jeden z hlavných reformných pilierov ministerstva spravodlivosti, vznikol začiatkom toho roka, ale zatiaľ je neobsadený. Činnosť NSS sa má podľa zákona spustiť 1. augusta 2021. Na súde by malo pôsobiť 30 sudcov. Výberové konania na sudcov NSS sa majú z prihlásených kandidátov uskutočniť počas apríla.

Málo odborníkov

Ideálny by bol pomer, keby na NSS prešlo zo správneho kolégia Najvyššieho súdu 20 terajších sudcov a zvyšok by doplnili ďalší z pozícií krajských súdov alebo nesudcov, advokátov, právnikov, povedala už skôr pre Štandard sudkyňa správneho kolégia Najvyššieho súdu Petra Príbelská. Problém je však teraz v tom, že z dvoch desiatok odborníkov na Najvyššom súde sa prihlásili do výberového konania len štyria.

Celkovo Príbelská odhaduje, že na Slovensku pôsobí len 60 sudcov, ktorí sa venujú problematike správneho súdnictva. Tretina z nich je na Najvyššom súde. Tí vo veľkej väčšine presadzovali, aby sa dostali na novovytvorený NSS preložením, pričom sa nebránili vypočutiu pred Súdnou radou. Nepodarilo sa to sa to, uchádzať sa musia ako ostatní. Kritizujú, že iní uchádzači musia splniť jediné kritérium – desať rokov právnickej praxe, čo pokladajú za diskriminačné.

To je dôvodom, prečo z radov sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu nie je za súčasných podmienok o výberové konanie veľký záujem. Skupina 18 sudcov dokonca vyzvala v polovici februára predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, aby napadol na Ústavnom súde ustanovenia zákona o výbere sudcov na NSS. Ten sa vyjadril, že musí preveriť dôvody za a proti podaniu takého návrhu.

Dnes sa Mazák pre Štandard vyjadril: „Konečný názor na to, či podám alebo nepodám návrh na konanie o súlade právnych predpisov, oznámim začiatkom budúceho týždňa.“

Ak by Mazák podal návrh, otázka je, či by žiadal o odklad účinnosti zákona. Keby Ústavný súd povolil odkladný účinok, zablokovalo by sa fungovanie NSS na dlhší čas. Príbelská odhaduje, že by mohlo ísť o jeden, aj dva roky.

Problém so šéfom

Problém je aj s obsadením postu prvého predsedu NSS. Dodnes sa oň hlásil len jediný kandidát, predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek. Voliť tohto kandidáta do funkcie mala Súdna rada budúci týždeň, 2. marca.

Macek sa však dnes kandidatúry vzdal. Podľa Mazáka bolo Macekovým dôvodom zloženie uchádzačov na sudcov NSS, z ktorého vyplýva, že nebude schopný zabezpečiť implementáciu svojho projektu na začatie jeho činnosti.

Výsledkom je, že voľba šéfa NSS sa na budúci týždeň neuskutoční.

Dôležitý súd

Na NSS majú v zmysle reformy presadzovanej ministerstvom spravodlivosti prejsť niektoré kompetencie z Najvyššieho súdu a Ústavného súdu. Hlavná časť agendy majú byť daňové veci, napríklad preskúmavanie rozhodnutí finančného riaditeľstva, agenda súvisiaca s DPH, daňou z príjmu, daňové podvody, spotrebné dane. Podľa Príbelskej bude NSS riešiť aj agendu sociálnych vecí, stavebných a katastrálnych konaní, administratívneho trestania, teda všetky priestupky na úseku dopravy. Ďalej hospodársku súťaž, verejné obstarávanie, otázky infozákona, otázky preskúmavania prepustenia zo služobného pomeru, disciplinárnych konaní, volebného súdnictva, rozpustenia politickej strany, preskúmania neudelenia bezpečnostných previerok zo strany Národného bezpečnostného úradu.

Neveľkou, ale pritom možno kľúčovou činnosťou NSS budú disciplinárne konania proti sudcom. To súvisí so snahou ministerstva spravodlivosti očistiť sudcovský stav. Ministerka Mária Kolíková dnes vyhlásila, že súdnictvo bolo na Slovensku dlho zanedbávané a malé zmeny nestačia. „Musíme ľudí presvedčiť, že robíme dostatočne veľkú zmenu, aby mohli opäť veriť v spravodlivosť a právny štát,“ vyhlásila Kolíková.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.