Pandémia koronavírusu zasiahla mnohé spoločenské javy, alkoholizmus nevynímajúc. Na jednej strane sa ľudia menej stretávajú a holdujú spoločnému popíjaniu, na druhej strane z protipandemických obmedzení vznikajú nové úzkosti, ktoré zas k nemu môžu viesť. Odborníkom sa dnes závislosť od alkoholu lieči ťažšie. Sami nevedia presne predpovedať, čo nám prinesú post-pandemické časy.

Alkohol, tiež známy ako metla ľudstva, je chemickou substanciou známou prakticky už od praveku. Rovnako staré sú aj negatívne dôsledky zvýšenej konzumácie tejto, vo väčšine štátov legálnej drogy.

Alkohol už v menších dávkach znižuje pozornosť, či narúša koordináciu pohybov. Po požití väčšieho množstva môže dochádzať k prejavom agresivity, výpadkom pamäte alebo depresívnym stavom. Jeho chronické nadužívanie môže prerásť do psychickej a fyzickej závislosti – do alkoholizmu.

Nadmerné konzumovanie alkoholu pritom nemá vplyv iba na konzumenta. Má dosah na celú spoločnosť, ktorú ohrozuje a demoralizuje. Alkoholizmus má nepriaznivé dosahy na správanie ľudí, zvyšuje výskyt dopravných nehôd. Ľudia pod jeho vplyvom sú náchylnejší páchať trestné činy. Neraz zasahuje do partnerského života, vstupuje do vzťahov. Prispieva k manželskej nevere, násiliu v rodinách, podieľa sa na zvyšovaní rozvodovosti.

Pijú viac ženy aj mladiství

Výsledkom nadmerného užívania alkoholu môže byť napokon smrť. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa alkoholizmus v rozličných formách podpisuje ročne pod zhruba tri milióny úmrtí. Len za prvé týždne roka 2021 zaznamenali na svete takmer 400-tisíc takýchto úmrtí, čo zaraďuje alkoholizmus na vrchné stupienky rebríčka najčastejších príčin smrti.

Posledné roky pribúdajú v súvislosti s alkoholizmom viaceré nové prejavy. Čoraz viac mu začínajú podliehať ženy. Znižuje sa vek, keď si mladý človek privonia k alkoholu po prvý raz. Podľa posledných údajov z medzinárodných prieskumov sa za priemerný vek začiatku konzumovania alkoholu považuje 12,5 roka.

Ilustračný obrázok. Foto: TASR/DPA

Rozsah alkoholizmu podmieňujú rozličné spoločenské zmeny, v posledných mesiacoch hlavne tá aktuálna – pandémia koronavírusu. Hoci sa odborníci zväčša zhodujú v tom, že na presný covidový príspevok k alkoholizmu a na súvisiace štatistiky si budeme ešte musieť počkať, už po pár mesiacoch môžeme hovoriť o niektorých nových fenoménoch.

Nie všetko sa dá riešiť online

Azda najvypuklejším dôsledkom pandémie je obmedzenie osobných kontaktov. Cítiť to aj pri liečbe závislých ľudí.

„Liečebne na výkon ústavnej protialkoholickej liečby aktuálne fungujú, no v sprísnenom režime, pri dodržiavaní protipandemických opatrení. Pacienti musia byť pred nástupom do liečby pretestovaní. V niektorých liečebniach idú najprv do párdňovej karantény a následne sú zaradení do režimovej liečby,“ vysvetľuje pre Štandard psychológ Jozef Ďanovský.

Hoci na pomoc alkoholikom môžu byť online platformy akousi náhradou, platí to len do istej miery. Ak chorý človek nemá primeranú osobnú pomoc, jeho psychický stav sa zhoršuje, hovorí Andrej Vladimír, ktorý pôsobí ako psychiater v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná Hora v okrese Revúca. Napokon takýto človek podľa neho príde do bodu, keď potrebuje okamžitú lekársku pomoc.

Liečba beží v sprísnenom hygienickom režime ambulantnou formou. Lekár po konzultácii s pacientom určí presnú diagnózu a dohodnú sa na spôsobe liečby. Tá sa spravidla obmedzuje na osobné konzultácie a podávanie liekov. V mnohých prípadoch je takýto spôsob liečby účinný a závislý pacient začne abstinovať.

„Avšak časté sú aj situácie, keď táto liečba nie je efektívna, a vtedy musíme prejsť k ústavnej liečbe na žiadosť lekára-psychiatra. Pacient je potom na určitý konkrétny čas a dátum prijatý do lôžkového psychiatrického zariadenia, ktoré sa špecializuje na tento druh závislosti a liečbu,“ dopĺňa Vladimír.

Pohár a panák, keď sa nepozerá šéf

Obaja odborníci sa zhodujú, že novoty do alkoholizmu vnáša v čase protipandemických opatrení nevyhnutnosť pracovania, prípadne štúdia z domu. Zasahuje to veľkú časť populácie.

V takýchto podmienkach nemá človek s návykom nad sebou zväčša žiadnu autoritu a bez kontroly môže popíjať alkohol i pri výkone každodenných povinností. Podľa niektorých zahraničných prieskumov sa k pitiu počas pracovania z domu priznalo v roku 2020 až 90 percent respondentov. Samozrejme, frekvencia a množstvo skonzumovaného alkoholu sa líšili.

Za rizikovejší faktor pri štúdiu alebo práci z domu považuje Vladimír stratu sociálneho kontaktu. Ťažko ju znášajú najmä ľudia, ktorí boli zvyknutí na spoločenský život, navštevovanie blízkych či cestovanie po Slovensku alebo v zahraničí. Zrazu prišiel sek, ktorý im tieto návyky zahatal.

„Mal som pacientku, no nie so závislosťou od alkoholu, ktorá bola veľmi spoločenská, a zrazu jej ostali len prechádzky na promenáde pri Hornáde. Prišla ku mne uplakaná a priam, by som povedal, že až vyrevaná. Tým chcem povedať, že vynútená absencia sociálneho kontaktu na príkaz autorít môže byť takisto spúšťač, lebo títo ľudia sa s izoláciou buď nevedia vyrovnať vôbec, alebo nie adekvátne,“ upozorňuje Vladimír.

Pitie zo strachu o život

Odborník Vladimír nevylučuje tézu, že novým spúšťačom alkoholizmu môže byť v pandemických časoch strach o holú existenciu. Napríklad pri sledovaní médií, ohrozený človek počuje, že „situácia je veľmi zlá“. Tak sa vyjadrujú všetci zainteresovaní, „čiže naozaj sa môže uňho objaviť strach zo smrti a strach z nákazy, či už svojej alebo svojich blízkych. A tento strach môže prerásť do depresívnej symptomatiky a, áno, tá môže byť spúšťačom pitia.“

Z konkrétnej praxe však Vladimír i Ďanovský dokladajú, že zatiaľ sa nestretli s pacientom, u ktorého by sa závislosť od alkoholu vyvinula v dôsledku pandémie. Nenaďabili na nikoho, kto by pri terapii uvádzal priamo tento dôvod.

Ilustračný obrázok. Foto: flickr.com

Vladimír však poznamenáva, že istý nárast počtu pacientov zaznamenal, ako sa uvoľnili opatrenia po prvej vlne pandémie. „Títo pacienti priamo nepotvrdili, že nadmerné pitie sa u nich rozvinulo v spojitosti s pandemickou situáciou, ale môže to byť pravda,“ nazdáva sa.

Dozor rodiny pomôže len obmedzene

Ďanovský upozorňuje, že každá minca má dve strany. Sociálna izolácia môže niektorým alkoholikom pomôcť pri tlmení závislosti. Týka sa to najmä tých, čo skrývajú svoj problém pred rodinou a blízkymi. Počas lockdownu, keď sú s ostatnými v nepretržitom styku v jednej domácnosti, to jednoducho majú ťažšie. Sú viac na očiach.

Prináša to novú príležitosť, ale výsledok netreba preceňovať. „Utajovanie môže byť náročnejšie,“ pripúšťa psychológ, na vyliečenie to však podľa neho nestačí. „Na skoncovanie so závislosťou je potrebná pomoc odborníkov,“ zdôrazňuje.

Mladí si cestu nájdu

Podobnú skepsu naznačujú odborníci pri očakávaniach, že by sa zvlášť náchylná mladá generácia vyhla riziku nábehu na alkoholizmus zákazom zhromažďovania. Práve pri stretávaní v kolektívoch sa zvyknú jednotlivci navzájom povzbudzovať k pitiu. Problémom je, že obmedzovanie takéhoto styku ostáva často len na papieri.

„Dosť veľa mladých sa môže stretávať tajne na miestach, kam môže niektorý z účastníkov doniesť alkohol,“ upozorňuje Vladimír. Pridáva sa Ďanovský, ktorý zaznamenáva, že niektorí mladí sa stretávajú v domoch a bytoch, kde usporadúvajú párty. „Nemyslím si, že sa tým pádom znížilo riziko vzniku závislosti u mladistvých,“ hodnotí súčasné opatrenia na obmedzenie pohybu.

Prohibícia? Viac škody ako osohu

Experti nevidia ako uskutočniteľné odporúčanie WHO, ktorá vlani navrhla, aby vlády štátov prišli s razantnými krokmi a zo zdravotných dôvodov limitovali konzumovanie alkoholu oslabujúcom imunitný systém človeka. Andrej Vladimír pripomína, že počas prohibície v USA pred storočím sa vo veľkom rozmohlo pálenie ilegálneho a nebezpečného alkoholu, pričom na tom zarábala mafia.

„Myslím si, že by to bol kontraproduktívny krok. História poukazuje, že prohibícia nemá efekt. Mohlo by dochádzať k tomu, že by si ľudia vyrábali alkohol doma, čo by bolo ešte nebezpečnejšie. Mohli by vznikať otravy metanolom,“ varuje Jozef Ďanovský.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.