Pandémia koronavírusu zasiahla mnohé spoločenské javy, alkoholizmus nevynímajúc. Na jednej strane sa ľudia menej stretávajú a holdujú spoločnému popíjaniu, na druhej strane z protipandemických obmedzení vznikajú nové úzkosti, ktoré zas k nemu môžu viesť. Odborníkom sa dnes závislosť od alkoholu lieči ťažšie. Sami nevedia presne predpovedať, čo nám prinesú post-pandemické časy.

Alkohol, tiež známy ako metla ľudstva, je chemickou substanciou známou prakticky už od praveku. Rovnako staré sú aj negatívne dôsledky zvýšenej konzumácie tejto, vo väčšine štátov legálnej drogy.

Alkohol už v menších dávkach znižuje pozornosť, či narúša koordináciu pohybov. Po požití väčšieho množstva môže dochádzať k prejavom agresivity, výpadkom pamäte alebo depresívnym stavom. Jeho chronické nadužívanie môže prerásť do psychickej a fyzickej závislosti – do alkoholizmu.

Nadmerné konzumovanie alkoholu pritom nemá vplyv iba na konzumenta. Má dosah na celú spoločnosť, ktorú ohrozuje a demoralizuje. Alkoholizmus má nepriaznivé dosahy na správanie ľudí, zvyšuje výskyt dopravných nehôd. Ľudia pod jeho vplyvom sú náchylnejší páchať trestné činy. Neraz zasahuje do partnerského života, vstupuje do vzťahov. Prispieva k manželskej nevere, násiliu v rodinách, podieľa sa na zvyšovaní rozvodovosti.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.