Prieskum: Každý šiesty mladý Američan sa považuje za LGBT osobu

Mladé generácie majú na rozdiel od starších ľudí relatívne vysoký počet osôb, ktoré sa identifikujú inak ako heterosexuálne. Všeobecný počet ľudí, ktorí sa považujú za súčasť LGBT skupín v USA, narastá tiež.

Prieskum spoločnosti Gallup publikovaný v stredu priniesol nové poznatky o rozmachu alternatívnych identít a sexuálnych orientácií v Spojených štátoch amerických. Realizovaný bol na vzorke 15-tisíc ľudí nad 18 rokov formou rozhovoru počas roku 2020.

Väčšina Američanov sa podľa jeho výsledkov stále identifikuje ako heterosexuálna, vyslovilo sa tak 86,7 percenta. Približne 7,6 percenta respondentov odmietlo odpovedať na otázku ohľadom svojej sexuálnej orientácie, zatiaľ čo 5,6 percenta Američanov sa považuje za osobu zo skupiny LGBT.

Ide o významný nárast o viac ako dva percentuálne body od roku 2012, kedy sa k tejto skupine osôb hlásilo podľa Gallupu 3,5 percenta respondentov. Príslušnosť k LGBT osobám dokonca rástla každý rok od doby, kedy začal Gallup tieto skutočnosti skúmať.

V poslednom prieskume sa spoločnosť pýtala rozšírenú skladbu otázok namiesto tradičného „áno“ a „nie“ pri otázke ohľadom sexuálnej orientácie, a tak po novom mohli respondenti presne uviesť, k akej sexuálnej menšine patria.

Väčšina Američanov, ktorá sa nehlási k heterosexuálnej orientácii, sa označila za bisexuálov – vyslovilo sa tak 54,6 percenta respondentov z prostredia LGBT. Približne štvrtina boli gejovia (24,5 percenta), zatiaľ čo lesieb bolo 11,7 percenta. Transrodové osoby predstavovali 11,3 percenta opýtaných.

Trend u mladých

Zvyšné 3,3 percenta predstavovali rôzne iné sexuálne preferencie. Vo všeobecnosti je tak v Spojených štátoch 3,1 percenta bisexuálov, 1,4 percenta homosexuálov a 0,7 percenta lesieb. Transrodoví jedinci predstavujú 0,6 percenta obyvateľstva.

Významným faktorom však bol rozmach LGBT identít medzi mladými generáciami. Trend je podľa prieskumu jasný – čím mladší ľudia, tým vyšší počet ne-heterosexuálov. Medzi ľuďmi z generácie Z, čo sú deti príslušníkov generácie X, takže deti narodené zhruba medzi rokmi 1995 až 2010, bol podiel LGBT osôb 15,9 percenta, teda každý šiesty mladý Američan sa identifikoval inak ako heterosexuál.

So starnutím generácií tento trend naopak rapídne klesá. Medzi takzvanými mileniálmi (narodení 1981 až 1996) bolo LGBT osôb 9,1 percenta, v generácii X (1965-1980) 3,8 percenta a u tzv. baby boomerov (1946 až 1964) len 2 percentá. Najmenej neheterosexuálov vykazovali najstaršie skúmané generácie, teda ľudia narodení pred rokom 1946 – tam ich bolo len 1,3 percenta.

Traja zo štyroch sú bi

Valná väčšina LGBT dospelých z najmladšej generácie Z sa považuje za bisexuálov, odpovedalo tak 72 percent respondentov. Vo všeobecnosti je tak bisexuálna viac ako jedna desatina Američanov v rozmedzí 18 a 23 rokoch (11,5 percenta).

V rámci pohlaví existujú taktiež značné rozdiely. Ženy sa častejšie identifikujú ako LGBT osoby (6,4 percenta respondentiek) naproti mužom (4,9 percenta odpovedí) a majú aj vyššiu mieru bisexuality (4,3 percenta). Muži sú vo všeobecnosti bisexuáli v 1,8 percentách prípadov.

Rozdiely existujú aj v rámci politických názorov či straníckej príslušnosti. Naopak, vzdelanie očividne nehrá závažnejšiu rolu – k LGBT sa hlási skoro rovnaký počet ľudí bez vyššieho vzdelania (5,7 percenta), ako s ním (5,6 percenta).

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.