Francúzski biskupi zopakovali, že miesto a úloha sexuálnych obetí je v celom procese rozhodujúca. Preláti v stredu ukončili trojdňové plenárne zasadnutie. Na videozhromaždení sa zúčastnili obete týchto zločinov, ako aj členovia pracovných skupín a špeciálnych centier prijatia.

Predsedníčka Konferencie rehoľníčok a rehoľníkov Francúzska Véronique Margronová si myslí, že cirkev v jej krajine robí veľa proti takzvanej pedokriminalite. Mimoriadne stretnutie snáď viac povzbudí biskupov, aby o tom hovorili pravdivo, a aby pracovali spoločne, povedala pre Vatican news:

„Dúfam, že každý, kto má zodpovednosť, bude cítiť svoju spoluzodpovednosť a za seba spraví nevyhnutné kroky. Očakávam jednoducho toto – to znamená mať taký široký konsenzus, ako sa len dá… Myslím si, že obete – tak ako každý – očakávajú pravdu, odvahu a konkrétne veci. V tomto okamihu ozajstnou výzvou je vedieť si vypočuť utrpenie druhých.“

Účastníci zasadnutia sa zamerali primárne na pojem zodpovednosti v jeho rôznych významoch. Skúmali jeho psychosociálny, filozofický, teologický, biblický, ale aj historický aspekt. Prihovorili sa im Elisabeth Pelsezová, ktorá pôsobila ako štátna Medzirezortná delegátka pre pomoc obetiam, a Henry Rousso z takzvaného Pamätného múzea terorizmu, ktoré sa venuje obetiam teroristických činov. Túto tému z biblického pohľadu osvetlila rehoľníčka a teologička Sophie Ramondová, píše ďalej príslušné komuniké.

Počet obetí zneužívania rastie, dôsledkom má byť poctivejší prístup cirkvi

Táto téma je v krajine veľmi pálčivá. V katolíckej cirkvi vo Francúzsku narástol počet obetí zneužívania aj ohlásení o sexuálnom zneužívaní. Vyplynulo to z Tretej správy Konferencie biskupov Francúzska o boji proti pedofílii v cirkvi, ktorá mapovala obdobie od októbra 2018 až do augusta 2020. Podľa biskupov je prípadov viac preto, že sa prípadom venujú poctivejšie.

V správe, ktorú zverejnili v novembri minulého roku, evidujú 320 obetí sexuálneho zneužívania, teda o polovicu viac než v období rokov 2016 – 2017. Značne sa taktiež zvýšil počet diecéz, v ktorých nebola ani jedna obeť. Dáta sú podľa autorov dokumentu dôsledkom zriadenia nových cirkevných stredísk prijatia viac systematického a profesionálneho prístupu. Ten zahŕňa kratšie i dlhšie formačné iniciatívy, dni zvýšenia povedomia o probléme, ako aj vydávanie pastoračných listov, zoznam osvedčených postupov a iné. Takto sa v cirkvi vytvára slobodnejšia atmosféra a ľudia sú povzbudení, aby sa nebáli hovoriť o negatívnych skúsenostiach. Na pomoc obetiam a na lepšiu informovanosť sa zriadila samostatná webová stránka.

Podľa správy sa o polovicu zvýšil počet ohlásení o sexuálnom zneužívaní nedospelých, ktoré podali na štátny súd biskupi. Väčšina z celkového počtu 110 prípadov sa týka minulého storočia. Niekoľko diecéz navyše uzavrelo dohodu so súdnymi inštitúciami na zefektívnenie vzájomnej spolupráce.

Údaje z jednotlivých diecéz odhalili, že značne narástol počet tých, ktorí sa pedokriminality dopustili. Bolo ich 191. Nesúlad medzi jednotlivými číslami správa vysvetľuje tým, že medzi agresormi mali byť aj zosnulí kňazi, ďalej takí, ktorých obete nedokázali určiť, a niekedy biskupi nevedeli o obetiach, hoci právny proces sa začal.

Kardinál Barbarin. Foto: Pierre Metiver/flickr.com

Z krytia zneužívania mladistvých obvinili aj lyonského arcibiskupa kardinála Philippa Barbarina. V mediálne ostro sledovanom procese ho odvolací súd v Lyone oslobodil začiatkom minulého roku. Pápež František následne prijal kardinálovu demisiu napriek jeho nevine.

Tohtotýždňové zasadnutie predchádza riadnemu plenárnemu zhromaždeniu biskupov, ktoré sa uskutoční koncom marca. Jeho cieľom bude v najbližších rokoch podporiť cirkev v jej úsilí vymaniť sa z krízy sexuálnej agresie a zneužívania moci. Mimoriadne online stretnutie malo tiež poslúžiť pri vypracovaní správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, ktorá vyjde v októbri 2021.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.