Dnes, 28. februára roku 2013, pápež Benedikt XVI. oficiálne odstúpil z Petrovho stolca. Ohliadnime sa za životom Josepha Ratzingera v knihe talianskeho publicistu Elia Guerriera, ktorá minulý rok vyšla aj v slovenčine s názvom Služobník Boha a ľudstva.

Biografia na vyše 550 stranách približuje detstvo, míľniky, vzťahy a rozhodnutia Josepha Ratzingera (*1927), ktorý stál pri najdôležitejších udalostiach v katolíckej cirkvi od Druhého vatikánskeho koncilu až po svoje odstúpenie. Napriek istým nezrovnalostiam v preklade a číslovaní je životopis užitočný pre tých, ktorí chcú nahliadnuť do života a tvorby vplyvného bavorského teológa, kardinála a neskoršieho pontifika, ale...

Zadajte váš email a čítajte mesiac zadarmo alebo sa prihláste do svojho účtu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.