Aj napriek tomu, že ročne sa znásilnení udeje oveľa viac, nahlásený je len zlomok z nich, upozorňuje v Českej republike petícia, ktorá vyzýva poslancov, aby zmenili zákon o znásilnení.

I keď je podľa výskumov neziskových organizácií v Česku ročne znásilnených až 12-tisíc ľudí, z ktorých 90 percent tvoria ženy, nahlásený je podľa štatistík každý rok len zhruba 600 prípadov. Priemerne tak má dochádzať k 34 znásilneniam denne, pričom polícii je ohlásené len jedno či dve z nich.

Stránky „Prečo sme to nenahlásili“ a „To po tom“, ktoré sa venujú osvetovej činnosti v oblasti sexuálneho násilia a pomoci obetiam znásilnení, upozorňujú na to, že v českom právnom poriadku je pre klasifikáciu trestného činu znásilnenia nutné, aby došlo k hrozbe násilím, násiliu alebo zneužitiu bezbrannosti obete.

Ako dôvody, pre ktoré mnohé obete nenahlásia znásilnenie, viaceré uvádzajú, že jednoducho neboli schopné reagovať, boli maloleté alebo sa jednoducho báli reakcií svojho okolia. Až v polovici prípadov znásilnení pritom obeť páchateľa pozná a v 40 percentách ide o znásilnenie partnermi.

Volanie po zmene

Znásilnenie v českom trestnom poriadku je klasifikované ako „čin, kedy niekto iného násilím alebo hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy donúti k pohlavnému styku, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť“. To je podľa mimovládok nedostatočné.

Spolok Konsent, ktorý spoločne s organizáciami Amnesty International, Ženy v práve a Českou ženskou lobby petíciu na zmenu legislatívy vypracoval, upozorňuje, že české právo nerieši prípady, keď je obeť paralyzovaná strachom, opitá, alebo jednoducho k fyzickému násiliu nedošlo.

Petícia odštartovala 12. februára. Jej autori presadzujú tvrdenie, že sex bez súhlasu je v každom prípade znásilnenie, aj keď sa obeť nebráni. Zákon, ktorý sa teraz organizácie v Česku snažia presadiť, má už dvanásť európskych štátov – Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Luxembursko, Dánsko, Švédsko a Veľká Británia.

Situácia na Slovensku

Debata o znásilneniach na Slovensku je na tom podobne ako v susednom Česku. Aj u nás je podľa štatistík nahlásený len zlomok predpokladaných znásilnení. V roku 2018 bolo u nás nahlásených 666 trestných činov spojených so sexuálnym násilím. Znásilnení bolo z toho 99. Podľa stránky Zastavme násilie však ide iba o zlomok všetkých prípadov.

Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 zažilo u nás sexuálne násilie 4,9% žien, čo tvorí približne 100 000 žien na Slovensku. K sexuálnemu násiliu najčastejšie došlo za použitia fyzickej sily, vyhrážaním sa, že ju páchateľ použije alebo zo strachu, čo by nastalo, ak by žena nesúhlasila.

Páchateľmi sexuálneho násilia v dospelosti boli výlučne muži. Veľká väčšina žien (88%) páchateľa poznala. Najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%) alebo známych žien (28%). V 10% boli páchateľmi príbuzní. Pomer neznámych páchateľov je rovnaký ako pomer páchateľov z pracoviska ženy – nadriadení, kolegovia (12%).

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.