Dane z nehnuteľností sa v tomto roku na Slovensku veľmi nemenili. Sú však výnimky. V niektorých mestách ich napriek pandemickej kríze zdvihli. Znižovanie obecných daní ostáva skôr výnimkou.   

Dane z nehnuteľností sa v tomto roku zo slovenských miest celkovo najviac zvýšili v Bardejove a Topoľčanoch. V prvom z menovaných miest vzrástli oproti vlaňajšku o 38 percent, v druhom o 19 percent. Výrazné zmeny pocítili majitelia bytov a domov v Topoľčanoch, kde budú tento rok platiť o 87 percent viac ako vlani. Vyplýva to z najnovšej analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Celkovo sa dane z nehnuteľností v slovenských mestách menili mierne alebo vôbec. Sadzby upravovalo len desať miest, niektoré dokonca dane znížili. Ide napríklad o Detvu, ktorá skresala dane na nebytový priestor o 83 percent. Brezno zredukovalo dane za ostatné stavby o polovicu, Žiar nad Hronom zas sadzbu dane za priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie o 14 percent. Niektoré z bratislavských mestských častí išli s daňou za trvalé trávne porasty na polovicu.

Dane za bývanie

Z pohľadu miestnych daní je najdrahšie bývanie na Slovensku v Košiciach. Majiteľ tu zaplatí za modelový byt s rozlohou 70 štvorcových metrov a s garážou daň 95 eur za rok. Za Košicami nasleduje bratislavské Staré mesto s daňou za modelový byt vo výške 90 eur. Nasleduje Trnava s 83 eurami. V ostatných bratislavských okresných mestách zaplatia majitelia bytov okolo 80 eur ročne.

Na opačnej strane sú Medzilaborce, kde má majiteľ modelového bytu daňovú povinnosť 8 eur.

V spomínaných Topoľčanoch sa daň dostala z roka na rok na dvojnásobok a pri modelovom byte predstavuje 32 eur.

Poplatky za rozvoj

Od roku 2016 môžu obce vyberať od stavebníkov poplatky za rozvoj. Nadobudnuté peniaze by mali slúžiť na vybudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry. Slovenské mestá podľa analýzy PAS tieto poplatky na rok 2021 takmer nezmenili. Výnimkou oproti vlaňajšku je Šaľa, kde sa mestskí poslanci  rozhodlo poplatok zrušiť. Týmto krokom sa snažia zlepšiť podmienky podnikateľského prostredia, ktoré počas pandémie trpí výraznou krízou.

Mestá, ktoré tieto poplatky vyberajú naďalej, môžu výnosy z nich použiť na svoj rozvoj a zvyšovanie kvality  života obyvateľov. Napríklad Bratislavčanom priniesol v roku 2019 tento poplatok 19 miliónov, no z peňazí sa použilo iba minimum.

Podľa prieskumov PAS väčšina miest stále nemá záujem vyrubovať poplatky za rozvoj.

Dane pre na podnikateľov

PAS si osobitne všímala dane, ktoré zasahujú podnikateľov. Mestá ich podľa výkonného riaditeľa PAS Petra Serinu neznižovali a tak nezohľadnili  fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu, čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb.

Mestá dane takmer vôbec nezmenili, ale niektoré išli proti tomuto trendu. Napriek pandemickej situácii spôsobujúcej prekážky v podnikaní a napriek objektívnemu prepadu príjmov firiem dane dokonca zvýšili. Najviac to pocítili podnikatelia v Bardejove, kde sa tento rok zvýšili dane o 40 percent, a v Myjave, kde rast predstavuje 16 percent.

Za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1 000 štvorcových metrov a  pozemkom 1 500 štvorcových metrov zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch – okolo sedem tisíc eur ročne. Podnikatelia aj naďalej platia dane prevyšujúce úroveň šesťtisíc eur v Púchove a Košiciach.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.