Vo Švajčiarsku, z ktorého pochádzali významní reformátori Kalvín a Zwingli aj veľký pustovník Mikuláš z Flüe, má katolicizmus veľmi špecifické črty. Vedúcu úlohu pri vzniku švajčiarskej konfederácie hrali protestanti, katolíkov vnímali s nedôverou ako „ultramontanistov“ (čiže ako tých, čo poslúchajú cudziu autoritu „za horami“) a aby si vynútili od konzervatívno-katolíckych kantónov súhlas na spoločný spolkový štát, neštítili sa evanjelickí liberáli v roku 1847 použiť vojsko (občianska vojna Sonderbundskrieg, 150 mŕtvych).

Odvtedy sa veľa zmenilo. Zhruba 35 percent švajčiarskeho obyvateľstva sa dnes deklaruje ako katolícke a už len 30 percent sú protestanti rôznych denominácií. Drvivá väčšina švajčiarskych katolíkov by už historickej nálepke „ultramontanistov“ nerozumela – do Ríma majú totiž ďaleko. Vatikán má v záležitostiach švajčiarskej pobočky len obmedzené právomoci, funguje „duálny švajčiarsky systém“, suverenitu nad cirkevnými daňami má napríklad kantón, z čoho vyplýva veľký vplyv svetskej moci na chod cirkvi.

Hlavný prúd švajčiarskej cirkvi je dnes výrazne liberálny. Napríklad kath.ch, oficiálny web Konferencie biskupov Švajčiarska, prináša v niektorých dňoch viac textov od protestantských kazateľov a sekulárnych autorov ako od katolíkov. Keď švajčiarsky parlament nedávno hlasoval o zavedení manželstva osôb rovnakého pohlavia, prišiel kath.ch s titulkom: „Katolíci dúfajú v manželstvo pre všetkých – Katolíci vo Švajčiarsku sú nadšení.“ Na obrázku k článku bola silueta dvoch mužov s dúhovou vlajkou a s heslom It’s normal. Kresťanskodemokratická ľudová strana (CVP), scvrkávajúca sa reprezentácia švajčiarskych katolíkov v Spolkovej vláde, sa práve premenovala na Stred (Die Mitte).

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.